Projekt ustawy o komisjach lekarskich

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ukazał się Projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy…

(więcej…)