I Kongres Nauk o Bezpieczeństwie

ilustracja

W dniach 21–22 czerwca br. na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku odbył się I Kongres Nauk o Bezpieczeństwie (paradygmaty, przedmiot poznania, subdyscypliny), na którym Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów (NSZZP) reprezentował jego wiceprzewodniczący insp. dr hab. Aleksander Babiński, prof. WSPol.

Przybliżył uczestnikom Kongresu zaangażowanie NSZZP na rzecz bezpieczeństwa personalnego policjantów (emerytów i rencistów policyjnych) oraz ich znaczenie dla systemu bezpieczeństwa państwa, wygłaszając referat pt. Bezpieczeństwo personalne i systemowe w działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Podczas wystąpienia prelegent wykazał, że  NSZZ Policjantów jest organizacją, która od samego początku swego działania (ponad 30 lat), koncentruje swoje wysiłki na obronie praw, godności oraz interesów policjantów, emerytów i rencistów policyjnych. Przyjmują one postać działań mających zapobiegać obniżeniu poziomu ich życia oraz zapewnienie właściwych warunków służby.  Choć przez opinię publiczna są one najczęściej zauważane, gdy przyjmują postać protestu będącego efektem niesatysfakcjonujących stronę związkową działań kierownictwa Policji i resortu, to nie są one jedynymi. W wystąpieniu zostały ukazane inne formy aktywności  będące przejawem troski w różnych obszarach (kategoriach) bezpieczeństwa personalnego policjantów.

Przedstawiono szereg inicjatyw (postulatów) kierowanych przez stronę związkową do kierownictwa Policji (resortu), których genezą było nie tylko bezpieczeństwo personalne, ale troska o potencjał Policji jako elementu systemu bezpieczeństwa publicznego. Zapewnienie bowiem bezpieczeństwa indywidualnego jest warunkiem budowy struktur zdolnych do działań w ramach systemu bezpieczeństwa publicznego jako podsystemu bezpieczeństwa państwa. Stało się to warunkiem niezbędnym chociażby w czasie wyjątkowej próby, jaką był (i jest) kryzys migracyjny na wschodniej granicy Polski. Sprostać takim wyzwaniom mogą tylko formacje gwarantujące bezpieczeństwo personalne jednostkom i strukturalne grupom przez nie tworzonym. W zależności od
potrzeb determinowanych zagrożeniami podlegają one modelowaniu w ramach systemu, którego składową tworzą i w związku z tym pozostaje ono w zainteresowaniu NSZZP jako przejaw troski o określenie reguł działań Policji, ale również wyposażenie jej w odpowiednie środki odpowiadające współczesnym wymaganiom.

Wiceprzewodniczący insp. dr hab. Aleksander Babiński, zwrócił uwagę, że NSZZP formułuje swoje postulaty nie tylko prowadząc obserwacje uczestniczące, ale również badania sondażowe wśród policjantów – podając ich przykłady. Zachęcał przedstawicieli zarówno nauki o bezpieczeństwie, jak i pozostałych dyscyplin z dziedziny  nauk społecznych do naukowej eksploracji tego jakże ważnego obszaru życia społecznego kształtującego bezpieczeństwo państwa. Wyniki takich badań przyczyniłyby się do budowy systemu bezpieczeństwa, opartego na rzetelnych naukowych podstawach. Zaapelował również o wykorzystanie wyników takich badań w celu  wyeliminowania populistycznych argumentów, formułowanych przez nowo powstałe organizacje związkowe, przypominających często licytacje, kto obieca więcej. Nie służą ono ani  kształtowaniu bezpieczeństwa personalnego, ani bezpiecznego, sprawnego systemu bezpieczeństwa publicznego państwa.

 

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT