W sprawie powołania Zespołu do spraw reformy komisji lekarskich

ilustracja

W związku z obawami jakie pojawiły się w środowisku po powołaniu zespołu MSWiA do spraw komisji lekarskich zwróciliśmy się do resortu o wyjaśnienie.

Publikujemy odpowiedź Wiceministra Błażeja Pobożego w tej sprawie.

_________________________

Podsekretarz Stanu

Błażej Poboży

DZ-WOP-0230-15-4/2022/MZ

Warszawa, 2 grudnia 2022 r.

 

Pan

Rafał Jankowski

Przewodniczący

Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

w związku z Państwa pismem z dnia 15 listopada 2022 r. znak: ZZ-140/22 w sprawie powołania Zespołu do spraw reformy komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych na mocy zarządzenia nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 56) chciałbym wyjaśnić, iż celem powołania Zespołu jest przygotowanie rozwiązań służących przyspieszeniu i usprawnieniu procedury naboru kandydatów do służb mundurowych.

Z tego względu Zespół ma za zadanie opracować propozycje dotyczące organizacji pracy komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, pozwalające na wprowadzenie korzystnych rozwiązań w zakresie sprawnego funkcjonowania komisji, m.in. w kwestiach właściwości miejscowej, czy też liczebności składów orzekających komisji.

Z poważaniem

Błażej Poboży

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT