Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza NSZZ Policjantów woj. opolskiego

ilustracja

Informujemy Szanowne Koleżanki i Kolegów, członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, że na dzień 9 listopada zaplanowano obradzy Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Delegatów. Odbędzie się ona w Zajeździe „U Dziadka” w Opolu, przy ul. Strzeleckiej 55 o godzinie 10.00.

W Konferencji wezmą udział delegaci wybrani na walnych zebraniach w Zarządach Terenowych, członkowie ustępujących organów, tj. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, oraz zaproszeni goście.

O wynikach wyborów do władz związku w naszym garnizone,i na kolejną VIII kadencję niezwłocznie powiadomimy po zakończeniu Konferencji.

Ze związkowym pozdrowieniem:

Przewodniczący ZW 

Benedykt Nowak

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT