1.06.2014’wejdzie w życie ustawa o L4 mundurowych!

1 czerwca 2014′ zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa o Policji. Najważniejsze zmiany dotyczą obniżenia do 80 % uposażenia funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich. W konsekwencji zmienią się również przepisy regulujące zasady wypłacania nagrody rocznej.

 

W Dzienniku Ustaw z 18 kwietnia br. ogłoszono tekst ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z tym aktem prawnym w ustawie o Policji dodano m. in. art. 121a – 121 i, regulujące kwestie związane z obniżeniem uposażenia policjantom przebywającym na zwolnieniu lekarskim.

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT