30 dni na stuprocentowym zwolnieniu lekarskim?

Podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych, szef MSWiA  Mariusz Błaszczak poinformował związkowców, że rząd zdecydował się na płatne w 100 %  zwolnienia lekarskie  dla mundurowych przez pełne 30 dni w każdym roku kalendarzowym. Dopiero za każdy następny dzień choroby (ponad 30 dni) będą mieli obniżkę uposażenia  do 80 %

 

W posiedzeniu Forum Dialogu Społecznego uczestniczyli przedstawiciele wszystkich służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji, czyli Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Straży Granicznej, a także pracownicy cywilni.

Związkowcy mają nadzieję na więcej

Jest to rozwiązanie kompromisowe, bowiem związkowcy z resortu spraw wewnętrznych i administracji chcieli, aby pełnopłatne było pierwszych 90 dni w roku, ale z propozycji ministra też są zadowoleni. Mają nadzieję, że w trakcie dalszych prac legislacyjnych w parlamencie uda się wydłużyć okres pełnopłatnego zwolnienia.

Minister Błaszczak ujawnił też, że prace nad odkręceniem zmian w ustawie z 24 stycznia 2014 r., zwanej potocznie L4 rozpoczną się „wkrótce”. Chodzi o nowelizacje ustaw pragmatycznych o policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej, Biurze Ochrony Rządu oraz Służbie Celnej, które weszły w życie od 1 czerwca 2014 r.

Obejmą one także także żołnierzy zawodowych oraz innych funkcjonariuszy m.in. Służby Więziennej. W tej sprawie, pod koniec września br. – jak czytamy na stronie Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych WP – przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Krzysztof Hetman w porozumieniu z Konwentem Dziekanów wystosował pismo do ministrów spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej.

Wtedy to przesłane propozycje zmian w ustawie z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych były analogiczne do tych zaproponowanych przez związkowców ze służb MSWiA w swoich pragmatykach. Jeśli te propozycje przejdą procedurę legislacyjną, to funkcjonariusze, a także związkowcy zachowają prawo do 100 proc. uposażenia przez okres 30 dni w roku kalendarzowym (a nie przez okres 90 dni jak chcieli związkowcy), w którym poprzednio wprowadzono niekorzystne rozwiązania.

Służą pomimo choroby

W ocenie związkowców obecne zmiany są konieczne, bo obecne przepisy zagrażają bezpieczeństwu obywateli. Obniżenie wynagrodzenia do 80 proc. spowodowało, że mundurowi nie biorą chorobowego, aby nie stracić finansowo. Dochodzi do tego, że jest więcej chorych funkcjonariuszy, którzy zarażą innych, a nie mają pełnej sprawności psychofizycznej, aby brać udział np. w akcjach. Ponadto, jeśli za chorego funkcjonariusza zadania wykonuje pracownik cywilny, to taka osoba nie otrzyma dodatkowych pieniędzy za zastępstwo.

Z drugiej strony, absencja chorobowa u funkcjonariuszy znacznie się zmniejszyła, co wykazała informacja przekazana rok temu Sejmowi z resortów: obrony narodowej, spraw wewnętrznych i sprawiedliwości po 12 miesiącach funkcjonowania ustawy z 24 stycznia 2014 r. ( od 1 czerwca 2014 do 31 maja 2015 r.).

U funkcjonariuszy Straży Granicznej absencja chorobowa obniżyła się o 18 proc., w policji – o 28 proc., u strażaków – o 34 proc. a w BOR aż o 37 proc.

Szeregowi częściej chorują niż oficerowie

W przypadku żołnierzy, to absencja chorobowa przypadająca na jednego wojskowego wyniosła średnio 14,9 dni, tj, spadła o 20,7 proc. Najwięcej, bo aż o 44,2 proc. u oficerów a najmniej, bo o 1,9 proc. u szeregowych zawodowych. Ale te dane są mylące. O ile na jednego szeregowego w 2014 r. przypadało średnio 22 dni nieobecności w służbie, to w korpusie podoficerskim – 11,3 dni a w korpusie oficerskim – zaledwie 7,1 dnia, czyli trzykrotnie mniej niż w pozornie zdrowszym i młodszym korpusie szeregowych zawodowych. Ponadto odnotowano, że nagminnie występują zwolnienia m.in. przed ćwiczeniami wojskowymi i poligonami.

W ocenie poprzedniego kierownictwa MON, osiągnięto główne założenie ustawy, czyli ograniczono liczbę zwolnień lekarskich, jednak nowe przepisy przyniosły też negatywne skutki. Nastąpił znaczący wzrost obciążenia działów „kadry” i „finanse” w jednostkach wojskowych. Wynika to z konieczności rozliczania oraz ewidencjonowania zwolnień lekarskich. Nastąpiło też wydłużenie procedur, szczególnie w przypadkach, gdy wojskowe komisje lekarskie muszą ustalać, czy przyczyna zwolnienia lekarskiego związana jest ze służbą.

źródło:http://www.portal-mundurowy.pl/

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Benedykt Nowak
przewodniczący
tel. 77 4223303

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT