A.Duda: będziemy jeszcze przekonywać posłów.

Wywiad Antoniego Dudy dla TOK.FM nagrany w dniu 20.04.2012′ bezpośrednio po konferencji prasowej premiera, w której ujawniono założenia przyjętego przez rząd projektu reformy systemu emerytalnego służb mundurowych.

G. Chlasta – naszym gościem jest pan Antoni Duda przewodniczący NSZZ Policjantów, Dzień Dobry…
Rząd zdecydował – już wiemy, jaki projekt trafi za moment do Sejmu w sprawie emerytur mundurowych i tu przyjrzyjmy się tym punktom: służby mundurowe nie wejdą do ZUS, wysokość emerytury będzie zależała od wysokości pensji z 10 wybranych lat, teraz to się odbywa to wyliczanie na podstawie ostatniego uposażenia. Maksymalna emerytura 75 % – zgadza się pan na to?

A.Duda – to jest projekt i pomysł jednak inny, odmienny niż ten, który był w konsultacjach. A już zupełnie, czy prawie inny od tego, jaki proponowała strona społeczna, a więc reprezentacja wszystkich formacji w trakcie negocjacji w zespole pana ministra Boniego. Ta propozycja to było – podniesienie o 10 lat tego minimalnego stażu służby. 25 lat służby, podkreślam szczególnie to słowo „służby” nie pracy, natomiast te wszystkie składniki, które wchodzą w skład to nie przywileje, jak dzisiaj powiedział  wielokrotnie premier, lecz to są świadczenia i uprawnienia z tytułu służby. Służby mają  nienormowany czas, hierarchiczność, te wszystkie elementy, te rzeczy powtarzał pan premier, no ale tutaj jeszcze się nie wyedukował, że to są świadczenia z tytułu służby a nie pracy… 
Natomiast ten wiek 55 lat – tutaj też argumentowaliśmy, przekonywaliśmy, przedstawiając różnego rodzaju analizy, że 25 – 50 byłby to spójny system – mówimy tutaj o szczególnych formacjach – w każdej służbie są szczególne formacje typu GROM, typu oddziały specjalne. Służba w takich ekstremalnych warunkach, służba pod przykryciem, operacje specjalne. Mówimy tu o służbach policyjnych, wywiad, kontrwywiad, jednostki pływające, latające, także piloci również i ten system wtedy byłby spójny, gdyż dzisiaj w tym projekcie, który był przedstawiony do konsultacji brak jest uwzględnienia tej specyfiki poszczególnych formacji a ponadto widzimy tutaj rozbieżność nawet, bo średnia przechodzenia, co pokazaliśmy na podstawie informacji zebranych z Zakładu Emerytalno-Rentowego – przyjście do służby w wieku 25 lat, plus 25 lat służby daje 50 lat życia. 5 lat – pustka? W związku z tym, nie ma tam propozycji jakiegoś pomostowego świadczenia. Mam nadzieję, że ten element zostanie uzupełniony w trakcie debaty sejmowej. 

G. Chlasta
– spróbujmy to jakoś tak uporządkować – to, że przejście na emeryturę w policji nie po 15 latach pracy ale po 25 latach – ta zmiana – to zostało uzgodnione i przyjęte.

A. Duda – wprowadzony jest drugi warunek, że oprócz stażu służby minimalnego – 55 lat życia musi mieć ten kandydat, który będzie chciał przejść na świadczenie na emeryturę. Mówimy tutaj cały czas, podnieśliśmy o 10 lat i to jest I uprawnienie cząstkowe, aby mundurowy, żołnierz, policjant, funkcjonariusz, otrzymał 75 % świadczenia będzie musiał służyć co najmniej do 60 lat. Warto też o tym mówić. 

G. Chlasta – a to przejście – obliczanie, nie na podstawie ostatniego uposażenia, tylko z wybranych 10 lat?

A. Duda – to propozycja, której przyjęcie uzasadniał pan premier tym, że była taka propozycja ministra finansów naliczania z całego okresu służby – uważam, że to była taka zagrywka socjotechniczna pana ministra finansów, gdyż to się ma nijak do tego, że jeżeli to jest system zaopatrzeniowy, a nie kapitałowy – składkowy, to w jaki sposób obliczamy średnią? Jaki kapitał tutaj wchodzi w rachubę? Przecież to jest uposażenie, to jest na podstawie pensji! 

G. Chlasta – chodziło o to, żeby nie żyłować tej ostatniej wypłaty i potem sobie podbić wysokość emerytury. Chodzi o to żeby spojrzeć, jak wyglądało to w jakimś segmencie czasu..

A. Duda – panie redaktorze będziemy też przekonywać jeszcze w trakcie prac parlamentarnych nad tym projektem w trakcie debaty na komisjach. Oczywiście tam, gdzie możemy głos zabrać, zająć stanowisko, czy przestawić opinię, poprzez posłów, czy samodzielnie, że jednak to jest rodzaj służby rozkazu i to nie z własnej woli policjant, funkcjonariusz, żołnierz – może być przeniesiony, oddelegowany, może mu być obniżone uposażenie, mianowanie i odwoływanie z funkcji – w związku z tym jest zasadnicza różnica – te elementy są niespójne przynajmniej dzisiaj.

G. Chlasta – chodzi panu o to, że to nie zawsze musi odzwierciedlać jakość służby, tylko może wynikać zmiana uposażenia w ciągu tych 10 lat z tego, że ktoś został przesunięty na inny odcinek…

A. Duda
– oddelegowany, odwołany z funkcji i ze stanowiska, dlatego też powiedzmy sobie szczerze, ma to jakiś wymiar i sens w systemie kapitałowym, składkowym, że wyliczamy kapitał, gromadzimy ten kapitał, bo przecież taka była idea nowelizacji, czy reformy systemu, która wprowadzona została 12 lat temu – system kapitałowy, natomiast tutaj jeżeli utrzymujemy system zaopatrzeniowy to ta propozycja – powiedzmy sobie tak szczerze, która była w projekcie z trzech ostatnich lat – była wystarczająca. Uważam, że niepotrzebnie akurat dokonano tej zmiany dzisiaj w projekcie tym, który został przyjęty przez rząd.

G. Chlasta – powiedzmy jeszcze taką rzecz, która może być istotna dla służb mundurowych, które nas słuchają, czy do tej podstawy obliczania według propozycji rządowej bierzemy te 10 wybranych lat i tam patrzymy na średnią tej wypłaty, jaka jest – czy ta wypłata, którą bierzemy pod uwagę w tym projekcie rządowym to jest ta pensja, czy też te wszystkie dodatki funkcyjne, służbowe, to też wchodzą?

A. Duda – właśnie tutaj jest ta niepewność, bo musimy sobie przypomnieć, że ten system będzie obowiązywał tylko tych, którzy przyjdą do służby, podejmą służbę w każdej formacji po wejściu w życie tej nowej ustawy. Ci którzy dzisiaj są w służbie mając rok, pół, dwa, pięć, czy dziesięć, czy pełne uprawnienia mają prawo do zachowania obecnego systemu. Jeżeli chodzi natomiast o te elementy składowe tu jest jeszcze pewna niepewność – ustawy odsyłają do rozporządzeń a więc do aktów wykonawczych – dlatego to również musi być jasne jakie elementy będą wchodzić do tej podstawy wymiaru emerytury

G. Chlasta
– trzynastka wchodzi, czy nie wchodzi?

A. Duda – czy wchodzi, czy będzie wchodzić do podstawy wymiaru emerytury, to jest bardzo ważna informacja.

G. Chlasta – i to się będzie rozstrzygało w rozporządzeniach wykonawczych?

A. Duda – czy w ustawie budżetowej na każdy rok uchwalanej rokrocznie. Dlatego to jest ta niepewność i brak jednocześnie całego systemu jak w systemie zusowskim. Jeżeli to nie jest system, nie pokazuje się systemu, to jest ta niepewność służb mundurowych. Uważam, że to powinno być kompletne rozwiązanie – pokazane projekty, jak widzimy zmianę systemu a nie tylko kilku kategorii w systemie. 

G. Chlasta – ale generalnie pan nie odrzuca tej propozycji rządowej?

A. Duda
– tak jak mówiłem panie redaktorze, te negocjacje trwały od grudnia 2010′ praktycznie po spotkaniu z premierem, tam gdzie rozpoczęliśmy i gdzie było uzgodnione ze stroną społeczną, że rozmawiamy o systemie zaopatrzeniowym. A więc to, co dzisiaj rząd podtrzymał w projekcie. W czasie tych negocjacji dyskutowaliśmy o poszczególnych elementach tego systemu, który będzie obejmował wszystkich mundurowych – wszystkie służby mundurowe – wojsko, Straż Graniczną, Straż Pożarną, Służbę Więzienną, Policjantów, Agencje Wywiadu, Kontrwywiadu, CBA i Biuro Ochrony Rządu. To są te formacje mundurowe, które wchodzą w ten system. Dlatego też bardzo ważna jest otóż oprócz tej niezgodności tego, co zostało zmienione w tym projekcie po konsultacjach – to, że w końcu jest ta informacja, jest to uspokojenie środowisk, iż system obejmuje wyłącznie nowych, tych, którzy podejmą służbę po zmianie przepisów. To jest bardzo ważna informacja.

G. Chlasta – bardzo dziękuję za rozmowę – naszym gościem był pan Antoni Duda przewodniczący NSZZ Policjantów.

Nagranie można odsłuchać pod następującym linkiem:

http://www.tok.fm/TOKFM/0,0.html

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT