Badanie stresu zawodowego w Policji!

Rozpoczęły się badania stresu zawodowego wśród policjantów w ramach projektu „Skutki występowania psychospołecznych zagrożeń w pracy policjanta: diagnoza i profilaktyka”. Jest to dotychczas największe tego typu badanie w Polsce.

 

 

Przedsięwzięcie to wynika z zadań wpisanych w plan realizacji Priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2013 – 2015. Przygotowanie badania oraz analiza wyników zostały zlecone podmiotowi zewnętrznemu – konsorcjum dwóch firm: IBC GROUP Central Europe Holding S.A. i Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy. Przeprowadzenie badania wśród funkcjonariuszy będzie realizowane przez psychologów policyjnych. Diagnoza stresu zawodowego policjantów zostanie przeprowadzona na grupie ok. 9 700 funkcjonariuszy w całej Polsce. Taka liczebność grupy objętej badaniem oraz uwzględnienie w doborze osób do udziału w badaniu różnych czynników (np. rodzaj służby, rodzaj jednostki) pozwolą na uogólnienie wyników na całą populację. Przeprowadzona diagnoza pozwoli na określenie poziomu doświadczanego przez funkcjonariuszy stresu, czynników stresogennych związanych ze środowiskiem służbowym oraz rodzaju zmian w funkcjonowaniu (zdrowiu, samopoczuciu, efektywności w pracy) spowodowanych doświadczanym stresem.

W procesie doboru próby, do udziału w przedsięwzięciu wskazanych zostało ponad 200 jednostek w całym kraju. Spośród biur Komendy Głównej Policji wylosowane zostały trzy: Biuro Operacji Antyterrorystycznych, Biuro Łączności i Informatyki, Gabinet Komendanta Głównego Policji.

Pierwsza grupa policjantów w Komendzie Głównej Policji wzięła udział w badaniu już w czwartek 24 lipca. Od dziś, tj. 31 lipca, rozpoczynają się badania we wszystkich garnizonach.

Zapraszamy policjantów do udziału w diagnozie i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat obciążeń wynikających z pełnienia służby. Mamy nadzieję, że pozwoli nam to w przyszłości zaproponować takie działania, które wyeliminują niektóre czynniki lub pomogą lepiej sobie radzić z występującymi trudnościami.

źródło: policja.pl

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT