Będą czasowe dodatki ze środków z niepełnego zatrudnienia,

Informacja Dyrektora Biura Finansów KGP w sprawie uruchomienia dodatkowych środków niepełnego zatrudnienia funkcjonariuszy z przeznaczeniem na czasowe dodatki dla funkcjonariuszy.

Przewodniczący

Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Pan Antoni Duda

 

W nawiązaniu do pisma ZG NSZZ Policjantów z dnia 10 maja br. L.dz. ZZ-325/2012 w zakresie ustalania zasad podziału środków z niepełnego zatrudnienia funkcjonariuszy uprzejmie informuję, iż Komendant Główny Policji dostrzegając potrzebę wprowadzenia dodatkowego instrumentu motywacyjnego dla policjantów podjął decyzję o zwiększeniu planu finansowego jednostek organizacyjnych Policji ze środków pochodzących z niepełnego zatrudnienia w wysokości 35 000 000 zł. z przeznaczeniem na czasowe dodatki dla funkcjonariuszy. Środki te zostały wydzielone dla poszczególnych jednostek Policji i przeliczone na podstawie stanu zatrudnienia według meldunku kadrowego na dzień 01.05.2012′.

Jednocześnie informuję, że z uwagi na intensywne przygotowania do rozgrywek Euro 2012′ wypracowanie ostatecznego stanowiska w zakresie wykorzystania środków z niepełnego zatrudnienia, przekazanych do jednostek organizacyjnych Policji będzie możliwe po zakończeniu i rozliczeniu operacji EURO 2012′ (przewidywany termin II połowa lipca br.). Wynika to również z konieczności oszacowania potrzeb związanych z przyjęciami i zwolnieniami funkcjonariuszy ze służby oraz całkowitego rozliczenia operacji EURO 2012′

 

Z poważaniem:

Dyrektor Biura Finansów KGP

Eliza Wójcik

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT