Będą podwyżki dla służb od 1 października 2012′

Na stronie internetowej MSW ukazał się komunikat, w którym zapewniono, że funkcjonariusze Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej otrzymają od 1 października br. po 300 zł podwyżki.

 

Aby wypłacić pieniądze funkcjonariuszom, szef MSW musi wydać stosowne rozporządzenia. Takie rozporządzenia zostały w ministerstwie przygotowane i są aktualnie konsultowane międzyresortowo. Konsultacje nad tymi projektami potrwają do 14 września br. Podwyżki dla służb mundurowych zapowiedział Jacek Cichocki, szef MSW. Wcześniej podwyżki po 300 zł od 1 lipca br. otrzymali policjanci i żołnierze.

Możliwość przyznania podwyżek strażnikom granicznym, strażakom, funkcjonariuszom BOR i Służby Więziennej, została przewidziana w ustawie budżetowej na rok 2012. Przyjęto w niej, że w przypadku niewykorzystania środków w wysokości 76.160 tys. zł, z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zostaną one przeznaczone na podwyżki dla funkcjonariuszy tych służb. Podwyżki będą przysługiwały od 1 października br.

Poszczególne formacje otrzymają na podwyżki odpowiednio:

Straż Graniczna – 16.438 tys. zł,

Państwowa Straż Pożarna – 30.226 tys. zł,

Biuro Ochrony Rządu – 2.256 tys. zł,

Służba Więzienna – 27.240 tys. zł.

Po podwyżce przeciętne uposażenie funkcjonariuszy służb mundurowych (wraz z nagrodą roczną) wzrośnie i będzie wynosiło średnio: w Straży Granicznej – 4.402 zł, w Państwowej Straży Pożarnej – 4.280 zł, w Biurze Ochrony Rządu – 4.539 zł. Aktualnie przeciętnie uposażenie wynosi: dla Straży Granicznej – 4.067 zł, dla Państwowej Straży Pożarnej – 3.945 zł, a dla Biura Ochrony Rządu – 4.204 zł.

Przypomnijmy, że od 1 lipca br. podwyżki uposażeń w kwocie 300 zł otrzymali funkcjonariusze policji i żołnierze. Wzrost wynagrodzenia dla policjantów został uwzględniony w rozporządzeniu Rady Ministrów z 3 kwietnia 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów, przedłożone przez Jacka Cichockiego, ministra spraw wewnętrznych.

Aktualnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało i przekazało do konsultacji międzyresortowych projekty rozporządzeń, w zakresie unormowań płacowych funkcjonariuszy, których uposażenia wzrosną od 1 października br.

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT