DGP: rząd ugiął się przed policjantami!

Funkcjonariusze niezdolni do służby nadal będą mogli otrzymywać emeryturę zwiększoną o rentę. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych do końca tej kadencji nie planuje bowiem żadnych zmian w systemie rentowym – informuje Dziennik Gazeta Prawna w artykule zatytułowanym: „Rząd ugiął się przed policjantami – nadal otrzymają emeryturę zwiększoną o rentę”

Tomasz Krzemieński

 

 

 

 

 

Na rozpoczynającym się w tym tygodniu posiedzeniu Sejmu nadal będą prowadzone prace nad rządowym projektem ustawy o komisjach lekarskich. To trzeci dokument z pakietu ustaw określających zasady wypłat świadczeń chorym funkcjonariuszom. Dokument ten zakłada istnienie tylko dwóch instancji – komisji rejonowych i komisji centralnej. Związkowcy Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych nie mają żadnych wątpliwości, że takie rozwiązanie będzie generować koszty i będzie bardzo uciążliwe dla funkcjonariuszy, bowiem osoby odwołujące się od negatywnych dla siebie decyzji będą musiały stawić się osobiście na badaniu w Warszawie.

Projekt nie likwiduje jednak obecnie obowiązującego podziału na trzy grupy inwalidzkie. Wiceminister spraw wewnętrznych Piotr Stachańczyk w czasie prac w Sejmie potwierdził, że procedowana ustawa nie spowoduje żadnych zmian w systemie rentowym.

– Nie zakładamy likwidacji III grupy – przyznał wiceminister Piotr Stachańczyk.

A taka groźba była. W pierwotnej wersji projekty ustawy pochodzącej z 2012 roku zakładano likwidację grup inwalidzkich już od lipca 2013.

Zmiana stanowiska jest wynikiem protestów służb mundurowych. Ponadto związkowcy ze służby więziennej niedawno zwrócili uwagę na kontrowersyjny zapis o orzecznictwie w procedowanej ustawie. Wynikało z niego, że zreformowane komisje lekarskie oceniałyby o całkowitej niezdolności do pracy (czyli tak samo jak w ZUS). To by oznaczało, że także w przypadku funkcjonariuszy byłaby oceniana niezdolność do pracy, a nie do służby. Mundurowi byliby więc traktowani tak samo jak pracownicy.

– Mamy zapewnienie rządu, że takie zmiany nie zostaną wprowadzone do końca tej kadencji Sejmu – wyjaśnia Tomasz Krzemieński, wiceprzewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Tym samym mundurowi zachowają możliwość podwyższania emerytury o 15 proc. podstawy wymiaru, jeżeli udowodnią, że ich inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą. W takim przypadku kwota świadczenia łącznie ze zwiększeniem o rentę nie może jednak przekroczyć 80 proc. podstawy wymiaru. Podstawą do ubiegania się o taki dodatek jest art. 15 ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 667 ze zm.).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT