Jeszcze raz o ustawie „L-4”

W związku z licznymi zapytaniami wyjaśniamy jak będzie wyglądało wdrożenie ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

 

Zgodnie z polskim prawodawstwem ustawa po jej uchwaleniu przez Sejm, Senat i podpisaniu przez Prezydenta wchodzi w życie 30 dni po jej ogłoszeniu w dzienniku ustaw, chyba że ustawodawca wyznaczył w jej treści inny termin. Powyższa ustawa w art. 19 zawiera następujący zapis:

Art. 19.
Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia.

Tak więc zgodnie z tym zapisem należy śledzić stronę internetową Rządowego Centrum Legislacji o adresie:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014

Po ukazaniu się tam ustawy (ogłoszeniu), będziemy odliczać już tylko dni!

Niestety pomimo okazanej przez Federację Służb Mundurowych determinacji wejścia w życie ustawy nie udało się powstrzymać.

Pozostaje nam tylko życzyć sobie i naszym najbliższym dużo zdrowia!

Biuro ZW

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT