Jeszcze słów kilka o modernizacji

Słów kilka o modernizacjiKomentarz Biura Prasowego ZG NSZZ Policjantów w sprawie przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy o modernizacji zatytułowany: „Słów kilka o modernizacji”.

 

Wielomiesięczne zabiegi o wejście w życie ustawy modernizacyjnej na lata 2017 – 2020 zakończyły się powodzeniem. Ustawa, jak proponowały zarówno związki zawodowe, jak i grupa robocza Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, ma wejść w życie z mocą od 1 stycznia 2017 roku, przynosząc m.in. podwyżki płac funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych podległych MSWiA.

Tu parę słów wyjaśnienia. Po pierwsze, różnica między obecną wielokrotnością kwoty bazowej kształtującej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Policji (3,01) a wielokrotnością proponowaną w ustawie od 1 stycznia 2017 roku (3,19) wynosi 0,18, a dokładnie 274,19 zł.

W kwocie tej znajdują się jednak środki konieczne na wypłatę zwiększonej nagrody rocznej za rok 2017. Po ich odjęciu średnio na policjanta podwyżka wynosi brutto 253 zł. W tej chwili nie ma jeszcze decyzji, w który składnik uposażenia trafi ta kwota. Być może, wzorem dwóch ostatnich regulacji, w stopień służbowy, ale tu potrzeba jeszcze uzgodnień na linii MSWiA – KGP – ZG NSZZ Policjantów.

Po drugie, faktem jest, że Prezydent RP podniósł wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych o 0,25 od 1 stycznia 2017 roku. Po tej podwyżce średnia płaca żołnierzy będzie wynosić 3,20 kwoty bazowej. Trzeba jednak pamiętać, że żołnierze mają obecnie ten mnożnik niższy niż policjanci (2,95 w porównaniu z 3,01 dla funkcjonariuszy Policji), a po podwyżce będzie on wyższy o 0,01 (Wojsko: 3,20, Policja – 3,19). W liczbach bezwzględnych różnica ta będzie wynosić ok. 15 złotych brutto.

Po trzecie, zostało uwzględnione stanowisko grupy roboczej Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, mówiące o tym, że pierwszy etap regulacji płac powinien nastąpić od początku obowiązywania ustawy modernizacyjnej, tzn. od stycznia przyszłego roku. Warto przypomnieć, że jeszcze do niedawna wcale nie było to takie pewne. Na niektórych stronach internetowych można było znaleźć informacje o planach realizacji podwyżki dopiero od października 2017 roku. Jednoznaczne stanowisko w tej kwestii wyrażane i przez stronę społeczną, i grupę roboczą FDS przy MSWiA, a także ustalenia ostatniego spotkania wiceministra Jarosława Zielińskiego z przedstawicielami ZG NSZZ Policjantów, miały niewątpliwie wpływ na przyjęcie korzystniejszych rozwiązań.

 

źródło:

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Benedykt Nowak
przewodniczący
tel. 77 4223303

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT