Komendant Główny Policji spotkał się z NSZZ Policjantów

Komunikat ze spotkania Komendanta Głównego Policji z przedstawicielami NSZZ Policjantów, które odbyło się w dniu 2 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 3.02.2012 r.

ZZ-77/2012

K O M U N I K A T

2 lutego 2012 roku odbyło się spotkanie Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego z przedstawicielami NSZZ Policjantów w osobach:
– Antoni Duda – przewodniczący ZG NSZZ Policjantów
– Jerzy Kostrzewski – wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów
– Tomasz Krzemieński – wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów
– Józef Partyka – wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów
– Andrzej Szary – wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów

Ze strony Komendanta Głównego Policji w spotkaniu uczestniczyli również pełnomocnik KGP do kontaktów ze związkami zawodowymi Jan Gaładyk oraz członkowie zespołu doradczo – opiniotwórczego Komendanta Głównego Policji Zbigniew Czucha i Tomasz Szankin.

W trakcie spotkania poruszono m.in. następujące tematy:

* Ustalenia zasad podwyżki płac w 2012 roku. Wymiana poglądów nt. konsultacji w tej sprawie w kontekście art. 27 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych.
* Zmiany w ustawie o Policji w kierunku wprowadzenia płatnych nadgodzin za służby ponadnormatywne.
* Wstępne ustalenia ws. zasad przyznawania dodatku służbowego i funkcyjnego policjantom odchodzącym na emeryturę. Koncepcja wprowadzenia progresywnego dodatku za wysługę lat oraz powiązania wysokości dodatku służbowego/funkcyjnego ze stażem służby.
* Zasady przyznawania nagród motywacyjnych członkom kierownictwa służbowego i pozostałym policjantom.
* Zmiany kadrowe w kierownictwie KGP i komend wojewódzkich Policji.
* Praktyczne stosowanie zarządzenia nr 88 KGP (limity w korpusach).
* Dysproporcja średniej płacy w województwach.
* Wprowadzenie ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów służbowych.
* Lista zastrzeżeń i uwag do projektu nowej ustawy emerytalnej.
* Nowy program ubezpieczeniowy „Policja 2012”.
* Funkcjonowanie w Policji struktur Społecznej Inspekcji Pracy.
* Zapoznanie NSZZ P z wynikami kontroli BSW.
* Zakończenie konfliktu w Olsztynie między Komendantem Wojewódzkim Policji i ZW NSZZ Policjantów.
* Spór zbiorowy i protesty przeciwko wprowadzonym przez A. Trelę zmianom norm mundurowych i zasad wypłaty równoważnika w zamian za umundurowanie.
* Wprowadzenie przepisów umożliwiających pokrywanie z budżetu Państwa środków przeznaczonych na prawną ochronę policjantów, którzy realizując zadania służbowe w interesie publicznym zostali oskarżeni o niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień.

Podczas spotkania Komendant Główny Policji wyraził wolę wspólnego rozwiązywania problemów, apelując, by nie rozmawiać przez media, lecz rozstrzygać sporne zagadnienia przy stole. Stwierdził, że zarówno on, jak i jego zastępcy pozostają w dyspozycji do rozmów z NSZZ Policjantów. Na zewnątrz zdaniem nadinsp. M. Działoszyńskiego powinniśmy wychodzić z jednolitym uzgodnionym stanowiskiem i „optyką zrobienia czegoś pozytywnego”.

Przewodniczący Zarządu Głównego
NSZZ Policjantów
Antoni DUDA

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT