K O M U N I K A T

z posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Opolu

 

W dniu 03 września br. w Opolu odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów. W czasie jego trwania omówiono szereg bieżących problemów i spraw związanych z działalnością związku w garnizonie opolskim, jak również sprawy problematyczne zgłaszane przez Przewodniczących Zarządów Terenowych w poszczególnych jednostkach. Między innymi przedyskutowano sprawę trwającej akcji protestacyjnej, oznakowania budynków Komend i Komisariatów, oraz radiowozów. Ponadto przedstawiono sprawozdanie z przebiegu pikiety, jaka miała miejsce w Warszawie w czasie trwania „wysłuchania publicznego” projektu zmian w ustawach o służbach mundurowych. W pikiecie uczestniczyli również przedstawiciele naszego Zarządu. Zarząd podjął również decyzję dot. wyjazdu na manifestacje przed Ministerstwem Spraw Wewnętrznych w Warszawie w dniu 11 września br. w ramach ogólnopolskich protestów.

Na posiedzenie Zarządu została zaproszona Pani Komendant insp. Irena Doroszkiewicz, która w swoim wystąpieniu podkreśliła istotną rolę związku w kształtowaniu warunków służby i płacy – szczególnie jej motywacyjnego systemu i zadeklarowała gotowość do pełnej współpracy ze związkami w granicach obowiązujących przepisów prawa.

Pani Komendant odpowiadała na pytania i zapisała część uwag i problemów zgłaszanych przez poszczególnych Przewodniczących z jednostek terenowych, celem ich sprawdzenia i rozwiązania. Uzgodniono, że spotkania z Zarządem Wojewódzki staną się normą i wspólnie będziemy dążyć do realizacji zadań i rozwiązywania problemów na Opolszczyźnie.

Po zakończeniu około godzinnego spotkania z Panią Komendant Zarząd przystąpił do dalszego procedowania i po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zostało zakończone.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że deklaracje składne przez Panią Opolską Komendant znajdą odzwierciedlenie w praktyce i wspólnie będziemy mogli wzorowo wypełniać swoje zadania dla dobra środowiska policyjnego!

 

Przewodniczący ZW

Benedykt Nowak

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT