Komunikat FZZSM z dnia 15.01.2013′

W dniu 15 stycznia 2013 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Federacja przyjęła stanowisko w sprawie projektu ustawy „L-4”

 

W trakcie posiedzenia dokonano analizy i podjęto decyzję o zajęciu negatywnego stanowiska wobec projektu ustawy o zmianie ustaw o Policji, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw, a także o odrzuceniu przedłożonego projektu w całości.

Komunikat do pobrania w całości /z uzasadnieniem/ na stronie ZG.

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT