Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego!

W dniu 25 września odbyło się w Warszawie, przy ul. Domaniewskiego, posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

 

K O M U N I K A T

z posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w dn. 25.09.2013 r.

 

W dniu 25 września br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Z ramienia Zarządu Wojewódzkiego w Opolu w posiedzeniu uczestniczyli koledzy Benedykt Nowak i Jacek Łuszczek jako członkowie ZG, oraz w charakterze gościa, kolega Artur Kuś.

Podczas trwania obrad zatwierdzono szereg decyzji podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego, które dotyczyły one między innymi:

• Dalszych działań organizacji w ramach trwającej „Akcji protestacyjnej”

• Podejmowania inicjatyw mających na celu przekonanie parlamentarzystów o negatywnych skutkach wprowadzenia zmian w zakresie tzw. „ustawy o L-4”.

• Kontynuowania unijnego programu szkoleniowego „Na straży dialogu”, który obejmuje dwudniowe, wyjazdowe szkolenia członków związku z tematyki dialogu społecznego i prowadzenia negocjacji. Tego typu szkolenie ZW w Opolu planuje przeprowadzić w marcu, lub kwietniu 2014 roku.

• Prowadzenia prac nad porozumieniem pomiędzy Zarządem Głównym a Komendantem Głównym Policji – wprowadzano poprawki do projektu tego porozumienia.

Odrzucono między innymi wnioski 7 Zarządów Wojewódzkich o przeprowadzenie kontroli przez Główną Komisję Rewizyjną w ZW w Gdańsku z uwagi na doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w firmie w której działania był zaangażowany wspomniany Zarząd.

Omówiono strategię dla zespołu związkowo – służbowego zajmującego się negocjacjami przy opiniowaniu nowych aktów prawnych między innymi „ustawy o L-4”, rozporządzeń o dodatkach służbowych i funkcyjnych i innych. We wszystkich omawianych zmianach Komisja będzie dążyła do uzyskania najkorzystniejszych rozwiązań dla policjantów.

Posiedzenie zakończyło się w godzinach popołudniowych.

 

Przewodniczący ZW

Benedykt Nowak

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT