Komunikat z posiedzenia ZW NSZZ P w Opolu

W dniach 17 – 18 maja 2012 roku w Pokrzywnej odbyło się szkolenie, oraz wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Opolu.

 

K O M U N I K A T

W dniach 17 – 18 maja 2012 roku w Pokrzywnej odbyło się szkolenie, oraz wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Opolu.

W szkoleniu uczestniczyli Przewodniczący Zarządów Terenowych, członkowie Prezydium ZW, członkowie WKR, oraz osoby aktywnie działające w terenowych strukturach związku.

 

Tematyka szkoleń to:  „Kontakty z mediami” . W tym temacie Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji nadkom. Maciej MILEWSKI profesjonalnie i w sposób wyczerpujący przekazał nam „w pigułce” wiedzę dot. sposobu prowadzenia współpracy z przedstawicielami mediów – dziennikarzami!

Drugi wykład dotyczył kwestii psychologicznych o tematyce   związanej z wypaleniem zawodowym w Policji. Tu swoją fachową wiedzą podzieliła się z nami Pani Kierownik Zespołu Psychologów KWP, nadkom. Liliana Golob.

Kolejny wykład to meritum wiedzy dot. postępowań szkodowych w polskiej Policji i aspektów prawnych związanych z  tym zagadnieniem. Wiedzę w tym temacie starał się nam przekazać nieoceniony Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Opolu  podinsp.  Sebastian Maj.

Wszystkie wykłady były niezwykle merytoryczne i pouczające. Z pewnością zdobyte tą drogą informacje przydadzą się nam w prowadzonej  działalności związkowej.

W dniu 18 maja odbyło się zaplanowane posiedzenie  Zarządu Wojewódzkiego. Miłym akcentem tego posiedzenia było wręczenie koledze Stefanowi  Zwierzewiczowi  złotej odznaki honorowej za dotychczasową działalność związkową – w pełni zasłużonej.

Jedną z najważniejszych uchwał podjętych tego dnia w czasie trwania posiedzenia, było z pewnością rozpoczęcie kampanii wyborczej i wyznaczenie terminu wyborów w kołach i organizacjach terenowych do dnia 15 października 2012 roku, natomiast Wojewódzka Konferencja Delegatów ma się odbyć do dnia 10 listopada br.

Co do pozostałych uchwał pełną wiedzę na ten temat posiadają obecni na posiedzeniu przewodniczący Zarządów Terenowych.

 

p.o. Przewodniczący ZW

Benedykt Nowak

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT