Komunikat z posiedzenia ZW NSZZ Policjantów w Opolu.

W dniu 16 marca br. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Opolu, zwołane przez Wojewódzką Komisję Rewizyjną.

 

Podczas posiedzenie Przewodniczący WKR przedstawił stanowisko Komisji w sprawie rezygnacji Ignacego Krasickiego z funkcji związkowych złożonej w dniu 08.03.2012 r. telefonicznie Przewodniczącemu ZG Antoniemu Duda. Ponadto w tym czasie wpłynęła już pisemna rezygnacja Przewodniczącego.

W związku z powyższym Zarząd Wojewódzki powierzył pełnienie obowiązków Przewodniczącego  Benedyktowi Nowakowi – dotychczasowemu Wiceprzewodniczącemu.

Ponadto wybrano Wiceprzewodniczącego Romana Koniora jako przedstawiciela na posiedzenia Zarządu Głównego.

Zarząd dokonał również wyboru działacza na oddelegowanie do pracy w biurze ZW w osobie kol. Jacka Łuszczka, Przewodniczącego ZT w Kluczborku.

Dokonano również rozszerzenia składu Prezydium ZW, celem usprawnienia jego działania. Członkami Prezydium zostali wybrani: Krzysztof PTAK i Jacek ŁUSZCZEK.

Wszystkim nowo wybranym na funkcje związkowe kolegom gratulujemy i życzymy owocnej pracy, dla dobra i na rzecz Naszej Opolskiej Organizacji Związkowej

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT