List otwarty do Ministra Błaszczaka

List otwarty przesłany przez Prezydium ZW do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

 

Treść listu otwartego:

Opole, dnia 19 czerwca 2017 roku

L.Dz.- Zw-26/VII 2017

Pan Minister

Spraw Wewnętrznych i Administracji

Mariusz Błaszczak

Szanowny Panie Ministrze!

 

Działając w imieniu i na rzecz środowiska policyjnego garnizonu opolskiego, analizując aktualną sytuację polskiej policji, stwierdzamy jednoznacznie, że  znajduje się ona w stanie głębokiego kryzysu  i należy podjąć niezwłocznie działania naprawcze.

Pierwszym obszarem w jakim należy dokonać zmian, jest obszar pozyskiwania kandydatów do służby i ich szkolenia. Zauważamy istotny brak konkurencyjności służby policjanta, wobec innych zajęć zarobkowych, na rynku pracy. To powoduje mierne zainteresowanie służbą w Policji,
a w konsekwencji brakiem kandydatów do jej pełnienia. Podstawą poprawy sytuacji w tej sferze, jest natychmiastowa, znacząca podwyżka płac. W obecnych czasach podstawowym czynnikiem motywującym młodych ludzi do pracy jest wysokość wynagrodzenia. Osoby o nienagannym stanie zdrowia, z wykształceniem średnim, a najczęściej wyższym,  dużą wiedzą o sprawach społecznych i dużą sprawnością fizyczną – jakie są wymagane dla kandydatów, nie zdecydują się na odpowiedzialną i niebezpieczną służbę za uposażenie w wysokości 1800 do 2400 złotych.

Drugim zagadnieniem bliskim tej materii, jaki wymaga natychmiastowej zmiany, jest system szkolenia podstawowego. Należy go bezwzględnie wydłużyć, wzmocnić o część praktyczną  – nie polegającą na patrolowaniu miasta przez niedoświadczonych słuchaczy, lecz  w czasie której należy uczyć policjantów zachowań w sytuacjach wysokiego stresu i ryzyka, w czasie prowadzenia interwencji i zaprowadzania porządku zgodnego z prawem. Kandydaci do służby w czasie szkoleń winni wyćwiczyć (zgodny z opracowanymi wcześniej procedurami) sposób zachowania i reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Opracowanie takich procedur stało się w obecnych czasach koniecznością i przy ich przestrzeganiu funkcjonariusz winien mieć pewność, że podlega szczególnej ochronie prawnej. Tylko przy zapewnieniu takich warunków może skutecznie działać.

Kolejnym istotnym obszarem wymagającym zmiany, jest wszechobecna statystyka.
Jej pilnowanie i przestrzeganie wykonania norm przez przełożonych, przybiera postać patologiczną. Dochodzi do manipulacji, przekłamań, a wykonanie narzuconych wskaźników i mierników staje się celem nadrzędnym, nawet kosztem bezpieczeństwa obywateli. Nie jest absolutnie prawdą, że bez mierników nie da się ocenić pracy policjanta, czy całych jednostek. Taką miarodajną oceną zawsze powinno być poczucie bezpieczeństwa obywateli i tak ocenia się pracę funkcjonariuszy w wielu cywilizowanych krajach zachodniej Europy. Ponadto za wymyślanymi przez „naukowców”
z Komendy Głównej kolejnymi miernikami i wskaźnikami, które należy zczytać, przeanalizować
i przedstawić, nie idą zmiany powiększające stany etatowe jednostek. Robi się to odciągając policjantów od prawdziwej rzetelnej służby. To stało się wielką bolączką polskiej policji w obecnych czasach.

Następny obszar wymagający natychmiastowej poprawy to braki i zmiany kadrowe.               W jednostkach o stanie etatowym zbliżonym do 100 funkcjonariuszy, służbę w podstawowej komórce prewencyjnej pełni 10 – 20 policjantów. To 10 – 20 procent funkcjonariuszy przelewa krew i pot na ulicach naszych miast. Pozostali zajmują się wymuszanym prowadzeniem statystyk, wprowadzaniem    – do coraz to nowszych systemów elektronicznych – danych o ilości mandatów, wykroczeń, spraw, postępowań. Policjanci mają przecież również i prawo do wypoczynku, czasami chorują, nasze koleżanki rodzą dzieci, szkolimy się i doszkalamy. To także pogłębia braki
i powoduje niezliczone problemy przy tworzeniu grafików służb, a co za tym idzie zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom.

Kolejna istotna sprawa to aktualny wizerunek Policji. W ostatnim czasie został on bardzo poważnie nadszarpnięty. Przyjmujemy do wiadomości, że w ponad 100 tysięcznej formacji mogą znaleźć się osoby, które nie mają predyspozycji do pełnienia odpowiedzialnej służby i nie potrafią zachować się w sytuacjach kryzysowych, czy obarczonych wysokim stanem stresu. Należy takie sytuacje wyłapywać, a tego typu funkcjonariuszy usuwać ze służby. Jednakże są to sprawy jednostkowe i stanowią promil zachowań wszystkich policjantów. Nieustanne nagłaśnianie ich przez media, daje fałszywy i krzywdzący obraz całej polskiej Policji. Jednakże nawet w tego typu sytuacjach policjanci chcą liczyć na wsparcie ze strony Pana Ministra i zachowanie powściągliwości w publicznej ocenie tego typu spraw.

W tej kwestii Prezydium Zarządu Wojewódzkiego kieruje gorącą prośbę zarówno do Pana Ministra, podległych mu pracowników jak i wszystkich mediów: nie kreujcie Państwo rzeczywistości, tylko obiektywnie ją przedstawiajcie. Nie twórzmy ocen zdarzenia, które trwało kilkanaście, czy kilkadziesiąt minut na podstawie 30 sekundowego zapisu z kamery, czy dyktafonu. Nie przyjmujmy bezkrytycznie relacji osoby zatrzymywanej przez policjantów, która była pod działaniem alkoholu, czy środków odurzających i jej ocen działania funkcjonariuszy, nie weryfikując tego z odpowiednimi osobami ze służby. Takie działanie bardzo często tworzy zafałszowany i nieprawdziwy obraz, jest niesprawiedliwe, krzywdzi wielu ludzi, a  mówiąc dosadnie jest po prostu nieprzyzwoite.

 

Wzywamy wszystkich do wspólnego słusznego działania na rzecz odbudowy zaufania i wizerunku Polskiej Policji sami deklarując swoją pracę.     Nasze Koleżanki i Koledzy, którzy codzienną ciężką służbą na ulicach naszych miast przyczyniają się do bezpieczeństwa obywateli na pewno na to zasługują!

 

Przewodniczący

ZW NSZZ Policjantów w Opolu


Benedykt Nowak

 

 

 

 

 

 


Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Benedykt Nowak
przewodniczący
tel. 77 4223303

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT