MSW obniża kwotę za nadgodziny!!!

Na stronie internetowej MSW ukazała się informacja, że w dniu dzisiejszym Ministerstwo wystąpiło do ministra finansów z wnioskiem o uruchomienie 16,5 mln zł z rezerwy celowej na wypłatę pieniędzy za nadgodziny wypracowane przez funkcjonariuszy służb podległych MSW podczas turnieju EURO 2012’.

 

Jak wynika z treści komunikatu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zamierza uszczuplić rezerwę zabezpieczoną w budżecie w wysokości 20 mln zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego za przedłużony czas służby funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu podczas turnieju EURO 2012, do wysokości 16,5 mln zł. Natomiast 3,5 mln z rezerwy chce przeznaczyć na pokrycie innych wydatków Policji !!!

Podkreślam, że rezerwa celowa w wysokości 20 mln zł została zabezpieczona w budżecie na 2012 r. na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego za przedłużony czas służby funkcjonariuszy.

Pomniejszanie środków przeznaczonych na wypłaty dla funkcjonariuszy jest niedopuszczalne. Środki te zostały zarezerwowane bowiem wyłącznie na ten cel i wszyscy funkcjonariusze podejmując się niełatwych zadań związanych z zabezpieczeniem EURO 2012’ znali wysokość tej rezerwy przed podjęciem zadań. Zmienianie warunków gry po fakcie, wbrew wcześniejszym ustaleniom, które zapisane zostały w epizodycznej ustawie sejmowej, jest zdaniem NSZZ Policjantów nieuprawnione. Związek podejmie wszelkie kroki określone w Statucie NSZZP i w ustawie o związkach zawodowych, by doprowadzić do przeznaczenia uchwalonej rezerwy w pełnej wysokości na wypłaty dla funkcjonariuszy.

 

Przewodniczący Zarządu Głównego

NSZZ Policjantów

Antoni DUDA

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT