Narada Kadry Kierowniczej Policji!

14 kwietnia 2014 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęła się dwudniowa narada służbowa kadry kierowniczej Policji z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych.

 

Do udziału w naradzie służbowej kadry kierowniczej Policji zaproszony został przez Komendanta Głównego Policji przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Grzegorz Nems. W naradzie weźmie udział także wiceprzewodniczący ZG NSZZP – Tomasz Krzemieński.

W programie narady przewidziano między innymi:

– ocenę efektywności, problemy i priorytety działania służby prewencyjnej,

– omówienie procesu wdrażania procedur w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

– diagnoza sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

– ocena efektywności działania służby kryminalnej,

– efektywność zwalczania przestępczości grup pseudokibiców,

– ocena realizacji projektów teleinformatycznych

W trakcie narady przewidywane jest wystąpienie Ministra Spraw Wewnętrznych. W programie narady znajduje się także „Przedstawienie najważniejszych spraw wynikających z bieżącej działalności związkowej” – wystąpienie przedstawiciela ZG NSZZ Policjantów.

Po zakończeniu narady zamieścimy pełniejszą informację z jej przebiegu.

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT