NARADA ROCZNA – PODSUMOWALIŚMY MINIONY ROK

Znalezione obrazy dla zapytania kwp opolePodsumowaliśmy naszą pracę za rok 2015, a osiągnięte wyniki potwierdzają dobrą kondycję opolskiej Policji. Ogółem wykrywalność przestępstw wyniosła w minionym roku ponad 65%. Na Opolszczyźnie odnotowano spadek liczby przestępstw kryminalnych, gospodarczych oraz drogowych. Ponad 83% mieszkańców naszego województwa czuje się po zmroku bezpiecznie.

 

11 lutego 2016 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyła się narada roczna kadry kierowniczej opolskiej Policji. Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Irena Doroszkiewicz omówiła wyniki pracy funkcjonariuszy w roku 2015. W tegorocznej naradzie uczestniczył także Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Jan Lach oraz Wojewoda Opolski Adrian Czubak.

Opolszczyzna nadal jest jednym z najbezpieczniejszych regionów w kraju. W Komedzie Wojewódzkiej Policji w Opolu przeanalizowano działania policyjne i wyniki za 2015 rok. Do znaczących sukcesów należy zaliczyć zredukowanie liczby przestępstw kryminalnych, drogowych oraz gospodarczych. Miniony rok to między innymi spadek bójek i pobić, kradzieży, kradzieży z włamaniem oraz kradzieży samochodów. Zanotowano także spadek takich przestępstw jak rozboje czy uszczerbek na zdrowiu.

Na uwagę zasługuje aktywność policjantów w zwalczaniu korupcji. W głównej mierze wykrycie tego typu przestępstw to efekt pracy funkcjonariuszy. W ubiegłym roku policjanci stwierdzili 677 przestępstw o tym charakterze – to o 473 więcej niż w roku 2014 (204).

Wykrywalność w dalszym ciągu utrzymuje się na dobrym ponad 65 % poziomie – działania policjantów przyczyniły się do spadku ogólnej liczby przestępstw. Opolscy funkcjonariusze stwierdzili o blisko 3300 przestępstw mniej niż w roku 2014.

W roku 2015 odnotowaliśmy też 2044 przestępstwa drogowe (2014 r. – 2378). W wyniku prowadzonych działań na drogach Opolszczyzny, policjanci ruchu drogowego zatrzymali 4331 kierujących pojazdami będących po spożyciu alkoholu. Z tego 2588 kierujących dopuściło się wykroczenia, a 1743 odpowie za przestępstwo.

Dobre efekty w walce z przestępczością przekładają się także na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu. Z Polskich Badań Przestępczości wynika, że opolskiej Policji dobre oceny pracy wystawiło 67,7 % ankietowanych. „Poczucie bezpieczeństwa po zmroku w okolicy miejsca zamieszkania” deklaruje 83,3 % mieszkańców naszego regionu. Wyrażone przez uczestników badania oceny uplasowały województwo opolskie w czołówce krajowej i były podobne do wyników badań przeprowadzonych w latach poprzednich.

Opolska Policja postrzegana jest jako formacja skuteczna, dobrze realizująca swoje zadania, zarówno w wymiarze ogólnym, jak i ściśle lokalnym.


Więcej informacji: /www.opolska.policja.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2989:kwp-narada-roczna-podsumowalismy-miniony-rok&catid=34&Itemid=171

źródło:www.opolska.policja.gov.pl

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Benedykt Nowak
przewodniczący
tel. 77 4223303

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT