Nowi generałowie i jedno weto.

Policji przybędzie sześciu generałów. Ale nominacji nie otrzyma główny inspektor transportu drogowego.

Brak awansu dla Tomasza Połecia to prztyczek dla Cezarego Grabarczyka, który coraz bardziej traci wpływy w PO. Bo to właśnie były już minister infrastruktury wnioskował o nadanie mu generalskich szlifów.

Według ustaleń „Rz” Grabarczyk, któremu podlega Główny Inspektorat Transportu Drogowego, o awans dla szefa tej instytucji wystąpił w czerwcu. Wniosek trafił na biurko Jerzego Millera, szefa MSWiA, który – jako nadzorujący policję – formalnie występuje o generalskie awanse do prezydenta. Przed podjęciem decyzji minister poprosił o opinię komendanta głównego policji gen. Andrzeja Matejuka. Rekomendacja była negatywna. Powód?

– Przyjęliśmy zasadę, że stopień generalski, wyjątkowo zaszczytny i będący ukoronowaniem kariery, powinni otrzymywać czynni policjanci, kierujący dużymi garnizonami – wyjaśnia Mariusz Sokołowski, rzecznik Komendy Głównej Policji.

 

Tymczasem Połeć od dziesięciu lat ma niewiele wspólnego ze służbą w policji. W styczniu 2002 r. w stopniu nadkomisarza został oddelegowany do pracy w GITD. Nie przeszkodziło mu to zdobywać kolejnych awansów. Dziś jest inspektorem.

Jak tłumaczy biuro prasowe GITD, praca Połecia „na rzecz bezpieczeństwa i porządku w  ruchu drogowym była oceniana  na tyle wysoko przez jego przełożonych w policji i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, że podejmowali oni decyzje o kolejnych awansach”. Ministerstwo Infrastruktury nie odpowiedziało na pytania „Rz”.

Awanse na stopień nadinspektora policji – czyli pierwszy stopień generalski – otrzyma natomiast w czwartek pięciu komendantów wojewódzkich policji: z Gorzowa, Krakowa, Kielc, Łodzi i Lublina, oraz szef Centralnego Biura Śledczego. Najmłodszym w tym gronie jest komendant lubelskiej policji 42-letni Dariusz Działo. Będzie on też jednym z najmłodszych w tej formacji generałów.

W policji, w której służy ok. 100 tys. funkcjonariuszy, generałów jest bardzo mało – w czynnej służbie tylko 14. W wojsku – ponad 120.

Do niedawna droga do awansu na najwyższy policyjny stopień była długa. Nadinspektorem mógł zostać tylko funkcjonariusz, który odsłużył co najmniej cztery lata w stopniu inspektora. Ci, którzy nie spełniali tego wymogu, o generalskich szlifach nie mieli co marzyć. Ale w październiku weszła w życie nowelizacja ustawy policyjnej, która pozwala na szybszy awans. Odtąd prezydent „w szczególnie uzasadnionych przypadkach” może na wniosek szefa MSWiA mianować nadinspektora z pominięciem wymogu odsłużenia czterech lat w stopniu inspektora.

„Rz” we wrześniu ujawniła, że nowelizacja w błyskawicznym tempie przeszła przez sejmową komisję, Sejm i Senat. Krytykowała ją zarówno opozycja, jak i szeregowi policjanci, wskazując, że awans na stopień będący ukoronowaniem policyjnej kariery, stanie się zbyt łatwy.

MSWiA na szybką zmianę przepisów zdecydowało się po tym, gdy prezydent latem odrzucił kilka nominacji generalskich w policji – w tym oficerów teraz wskazanych do awansu. Uzasadniał, że nie odsłużyli czterech lat w stopniu inspektora.

Czym wyróżnili się awansowani dziś policjanci? – Dobrze zarządzają garnizonami złożonymi nieraz z kilkunastu tysięcy funkcjonariuszy, dbają o bezpieczeństwo i osiągają dobre wyniki w zwalczaniu przestępczości – mówi Sokołowski.

źródło: Rzeczpospolita

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT