Obradował Zarząd Główny Forum ZZ!

W dniach 9 – 10 kwietnia 2014 roku w Rowach k / Słupska odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych. NSZZ Policjantów reprezentowali: Grzegorz Nems (Wiceprzewodniczący FZZ), Tomasz Krzemieński, Piotr Malon i Józef Partyka.

 

Obradujący prawdopodobnie po raz ostatni przed kongresem sprawozdawczo – wyborczym Zarząd Główny FZZ przyjął ordynację wyborczą na IV Kongres FZZ i zatwierdził projekt programu i porządku obrad oraz regulaminu obrad. Zgodnie z zatwierdzoną przez ZG FZZ ordynacją wyborczą, kongres dokona wyboru nowego przewodniczącego i sześciu wiceprzewodniczących FZZ, sześciu członków Prezydium FZZ, sześciu członków Zarządu Głównego (wybieranych na kongresie dodatkowo oprócz obligatoryjnie wchodzących w skład ZG FZZ przewodniczących ogólnopolskich organizacji członkowskich i przewodniczących zarządów wojewódzkich FZZ), przewodniczącego i sześciu członków Krajowej Komisji Rewizyjnej FZZ. IV Kongres Sprawozdawczo – Wyborczy FZZ odbędzie się w dniach 13 – 15 maja 2014 roku w miejscowości Falenty k/ Warszawy. Przypomnijmy, że NSZZ Policjantów będzie reprezentowany na kongresie przez 22 delegatów: 3 wchodzących w skład Zarządu Głównego FZZ według stanu na 31.12.2013 roku oraz 19 wybranych podczas marcowego posiedzenia ZG NSZZ P.

Podczas obrad Zarządu Głównego FZZ w Rowach przekazano informacje o liczbie posiedzeń ZG i Prezydium FZZ w III kadencji. W chwili obecnej w skład FZZ wchodzi 111 organizacji członkowskich o zróżnicowanym zasięgu terytorialnym. Zarząd Główny omówił realizację uchwał z poprzedniego posiedzenia, a także działalność Forum w tym okresie. Zatwierdzono wykonanie budżetu za rok 2013. Przedstawiono sprawozdanie z działalności centrali za całą III kadencję. Przyjęty przez ZG FZZ projekt deklaracji programowej na kolejną kadencję zwraca uwagę m.in. na konieczność ochrony prawa do bezpiecznej i godziwie wynagradzanej pracy i służby oraz potrzebę prowadzenia rzeczywistego i skutecznego dialogu na rzecz poprawy warunków pracy / służby i życia. Zintensyfikowane mają zostać działania mające na celu poprawę wizerunku FZZ w mediach.

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT