Oświadczenie ZW NSZZ Policjantów w sprawie zamieszek w Warszawie!!!

Oświadczenie Przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów w Poznaniu podinsp. Andrzeja Szarego w sprawie zamieszek z dnia 11 listopada 2011 r.

 

O Ś W I A D CZ E N I E

Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego w sprawie zamieszek w Warszawie w dniu 11 listopada 2011 roku

W dniu Święta Niepodległości w Warszawie doszło do ataku na polskie Państwo, reprezentowanie przez tysiące funkcjonariuszy Policji z całego kraju, którzy z narażeniem zdrowia i życia oraz ogromnym poświęceniem, w sposób profesjonalny zabezpieczali uczestników ponad 20 zgromadzeń publicznych.

Wskutek brutalnych ataków osób inspirowanych przez różne środowiska polityczne i inne organizacje, obrażeń ciała doznało 40 policjantów, z czego 22 wymagało pomocy w palcówkach służby zdrowia. Ponadto zniszczono 14 radiowozów oraz zdemolowano ulice Stolicy.

W kontekście tych faktów należy zwrócić się do części elity politycznej, ekonomistów (również z otoczenia Rządu RP) oraz dziennikarzy, którzy w ostatnim czasie prowadzą „nagonkę” na służby mundurowe, postulując likwidację przywilejów, w tym szczególnie emerytalnych.

Postawa tych osób jest nieodpowiedzialna, szkodzi interesowi Państwa oraz powoduje destabilizację służby w Policji i innych służbach mundurowych i powinna się spotkać ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony rządzących.

Państwo, aby było skuteczne musi mieć dobrze wyposażoną i uposażoną Policję, która dba o bezpieczeństwo prawie 40 – milionowego Narodu, o czym mówił Prezydent RP podczas nominacji generalskich w Policji. Również Premier RP w swoich wystąpieniach publicznych doceniał rolę policjanta, którego status materialny jest daleki od standardów europejskich i oczekiwań naszego środowiska zawodowego.

Elita polityczna odpowiedzialna za losy kraju musi odpowiedzieć sobie w najbliższych miesiącach na pytanie, czy policjanci mają przywileje, czy są to uprawnienia przysługujące za służbę pełnioną zgodnie z rotą ślubowania zawartą w ustawie o Policji. Od odpowiedzi na to pytanie będzie zależała postawa tysięcy policjantów, którzy na początku roku 2012 będą podejmowali decyzje o dalszej służbie w Policji. W przepadku ograniczenia uprawnień, podczas światowej imprezy jaką będą Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej może brakować nawet 10 tysięcy funkcjonariuszy, co powoduje,że powstanie realne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polaków.

Apelujemy do polityków, aby nie prześcigali się obecnie w przerzucaniu na siebie odpowiedzialności za zdarzenia w dniu 11 listopada. Nieliczni politycy próbują również przerzucić tę odpowiedzialność na Policję, co jest absurdalne i budzi nas zdecydowany sprzeciw i oburzenie.

Policjanci oczekują, aby na bazie tych wydarzeń stworzyć rozwiązania prawne, które zminimalizują do minimum skutki podobnych zachowań społecznych, oczywiście przy zachowaniu standardów społeczeństwa demokratyczne, które ma prawo wyrażania publicznie swoich poglądów, nawet tych najbardziej radykalnych, jednak z poszanowaniem służby funkcjonariuszy, którzy oprócz obowiązku ochrony praw innych mają prawo do ochrony ze strony Państwa w formie odpowiednich do zagrożeń uprawnień, które nie mogą być ciągle kontestowane w tym przez część elity rządzącej.

Policja od dłuższego czasu wnioskowała o zmianę przepisów w tym zakresie, jednak władza nic sobie z tego nie robiła. Obecnie Prezydent RP i Premier RP oraz inni politycy publicznie mówią o potrzebie zmiany prawodawstwa. W naszej ocenie jest to „hipokryzja” polityczna ukierunkowana na pokazanie społeczeństwo, że władza jest skuteczna i wychodzi naprzeciw jego oczekiwaniom.

Takich przykładów jest więcej, a mianowicie mimo deklaracji politycznych do chwili obecnej brak jest uregulowań ustawowych zapewniających środki budżetowe na ochronę prawną funkcjonariuszy, możliwość funkcjonowania w służbach społecznej inspekcji pracy oraz gratyfikacji finansowej za służbą w ponadnormatywnym czasie służby.

Zarząd Wojewódzki reprezentujący interesy garnizonu skupiającego prawie 8 tysięcy funkcjonariuszy ma nadzieję, że wydarzenia w dniu który dla większości Polaków był świętem, spowoduje refleksję elit politycznych w kierunku stworzenia policjantom „stabilnych” warunków służby, którzy w przeciwieństwie do większości decydentów cieszą się ponad 70 % zaufaniem Polaków.

 W przeciwnym wypadku Zarząd Wojewódzki będzie wspierał wszelkie działania ustawowe i statutowe ZG NSZZ Policjantów w kierunku ochrony interesu polskich policjantów.

 W imieniu Zarządu Wojewódzkiego                                              

 

   

Przewodniczący

 

   

 

 

 

 

 

  podinsp.Andrzej Szary

 

Policyjne zabezpieczenie manifestacji

Kilka tysięcy policjantów komendy stołecznej Policji wspieranych przez funkcjonariuszy z kilku komend wojewódzkich dbało o bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy i osób manifestujących w Dzień Niepodległości. 210 osób doprowadzono do komendy na Śródmieściu, Mokotowie, Ochocie i Woli w związku z naruszeniem nietykalności funkcjonariuszy i uszkodzeniem mienia. Wśród doprowadzonych są obcokrajowcy. Z wstępnych ustaleń wynika, że podczas zamieszek zdewastowano 14 radiowozów, a z 40 poszkodowanych policjantów mających lekkie obrażenia 22 udzielono pomocy medycznej.

Rolą policji podczas zabezpieczenia manifestacji było przede wszystkim zadbanie o bezpieczeństwo uczestników manifestacji oraz osób postronnych. Zależało nam na tym, by nie dopuścić do bezpośredniej konfrontacji różnych ugrupowań. W sytuacji, kiedy ktoś łamał prawo, nasze działania były zdecydowane. Policjanci od kilku dni apelowali do manifestujących, także za pośrednictwem mediów, o rozwagę i rozsądek. Ze strony manifestujących padały deklaracje słowne. Niestety czyny temu przeczyły. W stronę policjantów i dziennikarzy poleciały kamienie i petardy. Zaatakowano polską policję i polskie prawo.

Podczas zabezpieczenia około 12.30 policjanci zostali zaatakowani na rogu Nowego Światu i Świętokrzyskiej przez grupę około 100 osób. Natychmiast podjęto szybką i zdecydowaną interwencję. Sytuacja została szybko opanowana.

Mimo wielokrotnych apeli o rozwagę i rozsądek przed 15.00 w stronę policjantów grupa osób zgromadzonych na Placu Konstytucji i ul. Mokotowskiej zaczęła rzucać kamieniami, petardami, racami i butelkami. Wyrywano płyty chodnikowe, kostkę brukową i rzucano w stronę policjantów. Na ul. Waryńskiego rzucano petardy pod zaparkowane samochody. Policjanci podjęli zdecydowane działania. Użyli armatek wodnych i gazu łzawiącego.

Łącznie policjanci zatrzymali 210 osób, które w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariuszy i uszkodzeniem mienia przewieziono do komend rejonowych Policji na Śródmieściu, Mokotowie, Ochocie i Woli. Wśród nich są cudzoziemcy (92 obywateli Niemiec, 1 obywatel Hiszpanii, 1 obywatel Węgier i 1 obywatel Danii).

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT