Petycja w sprawie odszkodowania za utratę bądź zniszczenie podczas służby przedmiotów osobistego użytku funkcjonariusza.

ilustracjaZarząd Główny NSZZ Policjantów wystąpił do Marszałka Sejmu z kolejną petycją

 

Zarząd Główny NSZZ Policjantów wystąpił do Marszałka Sejmu z kolejną petycją, w której wniósł o podjęcie inicjatywny ustawodawczej w celu wprowadzenia regulacji prawnych przyznających funkcjonariuszom Policji prawo do uzyskania odszkodowania od właściwej jednostki organizacyjnej Policji za szkody poniesione w przedmiotach osobistego użytku wskutek ich utraty, zniszczenia lub uszkodzenia podczas służby, niezależnie od tego, czy czy podczas zdarzenia powodującego szkodę funkcjonariusz doznał urazu, poniósł śmierć, lub uszczerbek na zdrowiu.

 

Petycja w załączniku pod linkiem:

Petycja w sprawie odszkodowania za utratę bądź zniszczenie podczas służby przedmiotów osobistego użytku funkcjonariusza.

 

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Benedykt Nowak
przewodniczący
tel. 77 4223303

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT