Policjanci chcą mieć takie same przywileje, jak zawodowi żołnierze

Okazuje się, że powodem największej niezgody miedzy mundurowymi jest różnica w pomocy finansowej na zakup mieszkania.Policjanci domagają się takich samych uprawnień, jakie przysługują żołnierzom zawodowym. Twierdzą, że skoro obowiązują ich takie same zasady przechodzenia na emeryturę, to również korzyści z pełnienia służby powinny być identyczne.

Różnice dotyczą nie tylko wysokości uposażenia określonych we wskaźnikach wielokrotności kwoty bazowej, ale także odpraw wypłacanych mundurowym odchodzącym z formacji. Policjant decydujący się na emeryturę po 28,5 roku służby może liczyć na 6-miesięczną odprawę.

– Natomiast żołnierzom zawodowym przysługują 12-miesięczne roczne pobory wypłacane jednorazowo – wylicza Antoni Duda, wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego.

Okazuje się, że powodem największej niezgody miedzy mundurowymi jest różnica w pomocy finansowej na zakup mieszkania. O ile dofinansowanie na ten cel w przypadku czteroosobowej rodziny policjanta czy funkcjonariusza Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wynosi około 16 tys. zł, to żołnierz zawodowy może otrzymać od 340 do 430 tys. zł.

Związkowcom nie podoba się także, że wojskowemu studiującemu zaocznie na studiach wyższych przysługuje 28 dniu urlopu w ciągu roku akademickiego i 21 dni na studiach podyplomowych. Natomiast ustawa o policji nie daje takich uprawnień, a jedynie odsyła do kodeksu pracy. Ten natomiast przewiduje jedynie prawo skorzystania z 21 dni wolnych na ostatnim roku studiów na przygotowanie pracy dyplomowej i egzaminu.

– Różnice dotyczą także dodatkowego urlopu z tytułu służby i wieku. Na przykład w armii przysługuje 15 dni roboczych, 13 w policji, a w służbach specjalnych już tylko 11 – dodaje Andrzej Szary, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego.

Argumenty związków nie przekonują jednak resortu spraw wewnętrznych.

– Obecnie nie są prowadzone prace zmierzające do zrównania uprawnień służb podległych ministerstwu z uprawnieniami żołnierzy –wyjaśnia Małgorzata Woźniak, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Jednocześnie wyjaśnia, że różnice pomiędzy wojskiem a pozostałymi formacjami wynikają ze specyfiki służby. Odmienne rozwiązania związane np. z dofinansowaniem do mieszkań tłumaczy rozmieszczeniem garnizonów wojskowych (często poza terenami zurbanizowanymi).

– Jeśli chodzi natomiast o odprawy przy odejściu ze służby, informuję, że są one zbliżone

– dodaje Małgorzata Woźniak.

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT