Policjanci sami sobie przygotują projekty ustaw!

W artykule Bożeny Wiktorowskiej z DGP zatytułowanym „Policjanci sami sobie przygotują projekty ustaw” – przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Grzegorz Nem odpowiada m.in. na pytania dotyczące wystąpienia NSZZP z Forum Związków Zawodowych.

 

Trzy pytania Grzegorzowi Nemsowi, przewodniczącemu zarządu głównego NSZZ Policjantów zadała Bożena Wiktorowska

Dlaczego zarząd podjął decyzję o wystąpieniu z Forum Związków Zawodowych, którego był jednym z założycieli?

Podstawowym powodem wystąpienia NSZZ Policjantów z FZZ był brak wystarczającego zaangażowania Forum w obronę interesów funkcjonariuszy policji. W efekcie od 2009 r. nie mają waloryzowanych płac, a w tym roku weszły w życie przepisy dyskryminujące nas w porównaniu z ogółem pracowników – w ustawie o zwolnieniach lekarskich nie przewidziano rekompensat dla policjantów za nadgodziny oraz służbę pełnioną w porze nocnej, święta i dni ustawowo wolne. W tej sytuacji nasz związek był zmuszony sam podjąć inicjatywę obywatelską, aby uregulować ustawowo zasady wypłaty rekompensat. Projekt w tej sprawie zostanie złożony w Sejmie już w listopadzie.

Niektóre zarządy wojewódzkie NSZZ Policjantów, np. z Wielkopolski, twierdzą, że decyzja o wyjściu z FZZ była tajna i w efekcie nie byli w stanie jej zaskarżyć. Czy mają rację?

Uchwała w sprawie wystąpienia z FZZ została podjęta na jawnym posiedzeniu zarządu głównego 23 września tego roku. W spotkaniu tym uczestniczyli także przedstawiciele Wielkopolski oraz pozostałych zarządów wojewódzkich i szkolnych. Do chwili obecnej żaden z zarządów nie złożył do głównej komisji rewizyjnej wniosku o wstrzymanie realizacji tej uchwały.

Rząd planuje dokończenie reformy systemu emerytalnego, która ma polegać na odebraniu policjantom możliwości zwiększenia emerytury o rentę. Kto teraz będzie bronić interesów funkcjonariuszy tej formacji, skoro związek nie będzie mieć swojej reprezentacji w komisji trójstronnej czy w czasie rozmów z rządem?

Jak wynika ze stanowiska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do końca obecnej kadencji rządu i parlamentu nie będą prowadzone żadne prace, które mogą spowodować odebranie policjantom możliwości zwiększenia emerytury o rentę. Ponadto kwestie dotyczące formacji mundurowych nie były jak dotąd przedmiotem obrad komisji trójstronnej, której prace od dłuższego czasu są zawieszone. Chciałbym też podkreślić, że obowiązek dialogu rządu z NSZZ Policjantów wynika z konstytucji, regulaminu Sejmu oraz rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej. Jest on też zapisany w statucie naszego związku.

Notowała Bożena Wiktorowska

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT