Policjant dostanie ekwiwalent za zaległy urlop.

Senat RP: funkcjonariusze zwalniani ze służby będą mogli otrzymywać ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny bez żadnych ograniczeń.

 

Na wczorajszym 41 posiedzeniu Senat RP przyjął bez poprawek ustawę z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Rozwiązania te wykonują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23 lutego 2010 r. (sygn. akt K 1/08). Sędziowie uznali wówczas, że niezgodny z ustawą zasadniczą jest art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277 z późn. zm.). Na jego podstawie funkcjonariusze służący w tej formacji po upływie trzech lat tracili prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe oraz za czas wolny od służby.

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 17 października 2013 r. przyjął ustawę z dnia 27 września 2013 r. bez poprawek.

Druki sejmowe: 387, do druku nr 387, do druku nr 387, do druku nr 387, 1676, 1676 A

Druki senackie: 460, 460 A, 460 B

Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia, materiał porównawczy

http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,53,1.html

źródło:ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT