Porozumienie OKWP z ZW NSZZ P podpisane!

W dniu 6 marca 2013 roku w Opolu doszło do podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy, pomiędzy Opolskim Komendantem Wojewódzkim Policji, a Zarządem Wojewódzkim Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Opolu.

 

 

Strony porozumienia reprezentowali Pani insp. Irena Doroszkiewicz – Opolski Komendant Wojewódzki Policji, oraz kolega Benedykt Nowak – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego.

Do podpisania tego istotnego dla przyszłości policjantów garnizonu opolskiego dokumentu doszło w czasie uroczystej akademii zorganizowanej przez Zarząd Wojewódzki w Zajeździe „U Dziadka” w Opolu, przy ul. Strzeleckiej. Stronę służbową reprezentowali również: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego insp. Jacek Tomczak, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Opolu podinsp. Wiesław Pater, Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia           nadkom. Renata Worek. Ze strony związkowej, poza Prezydium Zarządu Wojewódzkiego i większości członków Zarządu uczestniczyli także zaproszeni goście, w tym Przewodniczący Zarządu Głównego Grzegorz Nems, Wiceprzewodniczący Krzysztof Wierzbicki, gościliśmy również Przewodniczącego Zakładowego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Pracowników Policji, kolega Janusz Bochenek.

Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze. Jak wynikło z wypowiedzi każdej ze stron spotkania i zaproszonych gości, podpisanie porozumienia przyczyni się do zacieśnienia wzajemnej współpracy i zmierzać będzie do wypracowania rozwiązań korzystnych dla wszystkich policjantów naszego garnizonu.

Treść porozumienia dostępna będzie u Przewodniczących Zarządów Terenowych i rozesłana zostanie do Kierowników Jednostek Policji, obowiązuje od dnia podpisania, tj. 6 marca br.

Przewodniczący ZW

Benedykt Nowak

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT