Porozumienie w sprawie ubezpieczeń

2 lutego 2015 roku w Warszawie zawarte zostało porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Policji gen. insp. dr Markiem Działoszyńskim, reprezentującym wszystkich pracodawców funkcjonujących w strukturach Policji, a działającymi w naszej formacji związkami zawodowymi reprezentującymi interesy zbiorowe policjantów i pracowników Policji.

 

Porozumienie obejmuje NSZZ Policjantów, NSZZ Pracowników Policji, ZZ Pracowników Policji, ZZPCMSWiA. Ze strony NSZZ Policjantów porozumienie podpisał Przewodniczący ZG NSZZ P Grzegorz Nems. Przedmiotem porozumienia jest określenie kompetencji stron w zakresie ustalania warunków, zawierania i prowadzenia obsługi umów dobrowolnego ubezpieczenia grupowego policjantów i pracowników Policji oraz członków ich rodzin, a także zasad funkcjonowania i korzystania z funduszy prewencyjnych związanych z tymi umowami.

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT