Posiedzenie wyjazdowe ZW w Podlesiu k/Głuchołaz

Znalezione obrazy dla zapytania aspen podlesie

W dniach 23 – 24 kwietnia br. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Opolu. W organizowanym szkoleniu uczestniczyli również członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i zaproszeni goście.

 

Naszymi gośćmi byli między innymi przedstawiciele związków zawodowych i strony służbowej Republiki Czeskiej.

Przewodniczący Zarządu Głównego Związków Zawodowych Policji Czech z Pragi kolega Milan Stepanek, Przewodniczący zarządu powiatu Bruntal, kol. Jiri Smach, Komendant powiatu Bruntal plk. Radovan Krygel i Komendant komisariatu Albrechcice npor. Libor Vcelny.

Po zakwaterowniu uczestników i przywitaniu gości przeprowadzono szkolenie dla uczestników spotkania.                                                         Prelegentami byli kolejno:

Kol. Sebastian Maj, wybitny prawnik, omawiający ideę Programu Ochrony Policjanta wprowadzonego w 2013 roku przez Zarząd Wojewódzki w Opolu. Przypomnę tylko, że istotą programu jest ochrona policjanta w przypadku, kiedy staje się on ofiarą znieważenia, czy też czynnej napaści i zmierza do uzyskania przez niego należnego odszkodowania w procesie karnym od sprawcy czynu.

Kol. Jacek Kwaśniewski (Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej), omówił aspekty zjawiska domniemania prawnego, zasad dobrych praktyk, oraz niektórych zapisów statutu NSZZ Policjantów.

Mec. Paweł Płaza, nasz wieloletni współpracownik Zarządu, wybitny prawnik, obrońca policjantów garnizonu opolskiego w wielu postępowaniach zarówno dyscyplinarnych, administarcyjnych jak i karnych. W swojej prezentacji omówił najważniejsze zmiany w kodeksie karnym i postępowania karnego, jakie zostaną wprowadzone od lipca br. O ich znaczeniu i wpływie na pracę w Policji.

W czasie uroczystej kolacji prowadziliśmy rozmowy z kolegami z Republiki Czeskiej na temat funkcjonowania policji w ich kraju, jak również ważnej roli związków zawodowych. Konkluzją tych rozmów było stwierdzenie, że dalsza współpraca i wymiana doświadczeń, może przynieść wiele korzyści obu stronom.

Następnego dnia odbyło się posiedzenie Zarządu w czasie którego omówiono najważniejsze bieżące sprawy związku, między innymi wyniki zbierania podpisów po projektem obywatelskim o zmianie ustawy o Policji i innych służbach, bieżących zmian w rozporządzeniach dotyczących pracy policjantów, oraz przygotowań do obchodów 25-lecia NSZZ Policjantów.

Interesującą prezentację na temat najważniejszych aspektów funkcjonowania związku w Czechach przedstawił również kolega Jiri Smach.

Posiedzenie zakończyło się około godziny 13.00 i po smacznym obiedzie uczestnicy szkolenia i posiedzenia rozjechali się do swoich miejsc zamieszkania.

 

Benedykt Nowak

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT