Posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

ilustracja13 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów z udziałem Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej. Posiedzenie odbyło się w Sali Kolumnowej Hotelu Łazienkowskiego w Warszawie.

 

Porządek obrad:

 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok – sprawozdanie przedstawił wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów Piotr Malon.

Przyjęcie preliminarza wydatków na rok 2018.

Zajęcie stanowiska w sprawie zmiany umowy i porozumienia z Komendantem Głównym Policji.

Zatwierdzenie decyzji Prezydium ZG NSZZ Policjantów.

Rozpatrzenie wniosków Zarządów Wojewódzkich i Szkolnych NSZZ Policjantów.

Sprawy bieżące.

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie naszej organizacji:

Mirosław Łyżniak – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej

Benedykt Nowak – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego

Jacek Łuszczek – Członek Zarządu Głównego

Adam Madej – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego w OpoluW

 

O najważniejszych uchwałach jakie przyjął Zarząd Główny poinformujemy Was w najbliższym czasie!

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Benedykt Nowak
przewodniczący
tel. 77 4223303

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT