Praca w policji. Żenująco niska płaca za ciężką pracę

Praca w policji. Żenująco niska płaca za ciężką pracęPoczątkujący funkcjonariusz przebywający w szkole policyjnej zarabia około 1100 zł – to żenująco niska kwota za ciężką i niebezpieczną pracę, mówi Grzegorz Nems, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Z jakim jeszcze problemami wiąże się uprawianie tego zawodu?

Czy można wskazać jeden główny problem związany z pracą policjantów? Na co najczęściej się skarżą?

Problemem podstawowym jest brak stabilizacji wynikający w głównej mierze z rządowych zapowiedzi zmian w zakresie tzw. L-4 oraz rent inwalidzkich i komisji lekarskich. Sytuacja doprowadziła do tego, że tysiące funkcjonariuszy już podjęło decyzję o odejściu na emeryturę, a kolejni czekają na dalsze ruchy strony rządowej.

Wiele mówiło się o tym, że policja jest niedofinansowana. Bywało, że pracownikom na służbie brakowało nawet notatników i długopisów. Czy takie przypadki jeszcze się zdarzają? A może jest to już zamierzchła przeszłość?

Tegoroczny budżet nie napawa optymizmem, ponieważ po raz kolejny zamrożono płace, co w efekcie skutkuje obniżeniem poziomu życia rodzin policyjnych. Jeśli chodzi o bieżące wydatki na funkcjonowanie policji, to istnieje obawa, że w połowie roku zabraknie środków na podstawowe wydatki. Przykładowo, wysokość limitu finansowego przyznanego policji na zakupy nowego sprzętu transportowego, pozwoli na zaspokojenie… 1 proc. potrzeb.

Czy wszyscy policjanci pod względem przywilejów traktowani są tak samo? Czy podobnie podchodzi się do funkcjonariusza wydziału kryminalnego i do pracownika wydziału zaopatrzenia lub kadr i szkolenia? Widzi pan rozbieżności w ich pracy np. wynagrodzeniu?

Wynagrodzenie funkcjonariusza liniowego od tzw. funkcjonariusza logistycznego nie różni się znacząco, ponieważ wszystko zależy od posiadanego etatu. Przeprowadzona reforma w zakresie ucywilniania stanowisk logistycznych doprowadziła do tego, że etatów stricte policyjnych w pionach logistycznych jest obecnie znikoma liczba.

Jakie najbardziej dramatyczne skutki może nieść ze sobą praca w policji? Jak wykonywanie najcięższych zadań wpływa na pracowników tych służb?

Najbardziej dramatycznym skutkiem jest oczywiście śmierć lub trwałe okaleczenie. Specyfika zawodu, a co za tym idzie wysoki poziom stresu zawodowego doprowadzać może do konfliktów, zaburzeń nerwowych i chorób zawodowych. Z tego powodu jako związek zawodowy zabiegamy o sporządzenie kompleksowego raportu na temat stanu zdrowia funkcjonariuszy ze szczególnym uwzględnieniem stresu zawodowego.

Wiele się mówi, że policjanci są uprzywilejowaną grupą zawodową? Jak pan ocenia te głosy? Ile dziś zarabia początkujący policjant? Czy według pana jest to godna pensja?

Praca w policji to służba i wykonywanie rozkazów o każdej porze dnia i nocy, nawet z narażeniem życia. Za tę gotowość i dyspozycyjność ustawodawca przewidział pewne uprawnienia dla funkcjonariuszy. Z przykrością należy stwierdzić, że tych uprawnień pozostało już niewiele. Początkujący funkcjonariusz przebywający w szkole policyjnej zarabia około 1100 zł. Natomiast po szkole zarabia około 1800 zł. Z naszego punktu widzenia taka płaca jest żenująco niska.

Jak policjanci podchodzą do kwestii zwolnień lekarskich i zmniejszenia pensji na chorobowym ze 100 do 80 proc.? Godzą się na to?

Na wstępie należy powiedzieć, że przedłożony projekt dotyczący zmniejszenia płacy za przebywanie na zwolnieniu lekarskim został przez nas odrzucony w całości, ponieważ dane zawarte w uzasadnieniu projektu były fałszywe i stawiały funkcjonariuszy policji w złym świetle jako osoby nadmiernie korzystające ze zwolnień lekarskich. Po przeanalizowaniu danych okazało się, że policjanci chorują rocznie o ok. 50 proc. mniej niż osoby w systemie powszechnym. Naszym zdaniem, chcąc wprowadzić zmiany w zakresie odpłatności za zwolnienia lekarskie, równolegle należałoby zagwarantować funkcjonariuszom równoważniki pieniężne za nadgodziny oraz przepracowane noce i święta, ponieważ na dzień dzisiejszy takich regulacji policjanci nie posiadają.

Co Pan myśli o propozycji zmian w systemie rent dla policjantów?

Już same zapowiedzi dokonywanych zmian doprowadziły do odejścia ze służby tysięcy najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy, a kolejni odejdą przy dalszym forsowaniu zapowiadanych zmian. Taka sytuacja doprowadziła do tego, że budżet państwa będzie musiał utrzymywać kolejnych emerytów i zatrudniać wielu nowych funkcjonariuszy, którzy nieprędko zdobędą niezbędne doświadczenie. Mamy nadzieję, że nowe kierownictwo MSW uspokoi sytuację doprowadzając do stabilizacji zawodowej tak, by funkcjonariusze nie musieli zastanawiać się nad swoim losem, a skupili się na wykonywaniu zadań służbowych.

Nowy plan rządu odbiera policyjnym rencistom prawo do wyższej emerytury. Jak mogą na to zareagować sami zainteresowani?

Nie zmienia się zasad gry w trakcie gry. Taki sam pogląd wyraził pan premier podczas trwających prac nad ustawą emerytalną służb mundurowych, co skutkowało zachowaniem obowiązujących norm prawnych dla zatrudnionych już policjantów. Analogiczna zasada powinna obowiązywać przy konstruowaniu przepisów dotyczących rent i komisji lekarskich, ponieważ nie podważałaby ona zaufania obywateli do państwa. W przypadku odebrania policyjnym rencistom prawa do wyższej emerytury ci, którzy jeszcze zdążą, „zagłosują nogami”, podejmując decyzję o odejściu ze służby, by móc jeszcze w tym roku skorzystać z przysługujących im uprawnień.

http://praca.wp.pl/title,Praca-w-policji-Zenujaco-niska-placa-za-ciezka-prace,wid,15510797,wiadomosc.html

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT