Prezydium ZG NSZZP o projekcie reformy mundurówek

31 stycznia 2012′ obradowało Prezydium ZG NSZZ Policjantów. Jednym z tematów posiedzenia było przygotowanie opinii do projektu reformy emerytur mundurowych.

Rzeczpospolita w artykule Grażyny Zawadki zatytułowanym „Burza wokół mundurówek” informuje, że szczegółową opinię na temat projektu NSZZ Policjantów przedstawi 10 lutego, ale już dzisiaj wiadomo, że będzie to opinia negatywna.

– To projekt antypaństwowy, antysłużbowy i wręcz zagraża bezpieczeństwu obywateli. Nie uzyska naszej akceptacji – mówi „Rz” Andrzej Szary, wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów. Projekt kilka tygodni temu trafił do konsultacji społecznych, a wczoraj zajmował się nim zarząd główny policyjnego związku. Szczegółową opinię przedstawi do 10 lutego. Ale już wiadomo, że NSZZ Policjantów zaopiniuje go negatywnie. – Będziemy toczyli ostry spór, nie wyłączając działań protestacyjnych, jeśli projekt w takim kształcie trafi do Sejmu – zapowiada Szary.

Związkowcy krytykują fakt, że zapisy projektu różnią się od tego, co wcześniej uzgadniali ze stroną rządową. Emocje rozgrzała kwestia rent rodzinnych. – Z ustawy o policji wykreślono art. 69 dotyczący tych rent. To oznacza, że będą one na takich zasadach jak w systemie powszechnym – twierdzi Szary.

 

Ale Małgorzata Woźniak, rzecznik MSW, prostuje: – Projekt nie wprowadza zmian w systemie rentowym służb mundurowych. Renty inwalidzkie i rodzinne będą przyznawane na dotychczasowych zasadach. Zapis wykreślono z ustawy o policji ze względów porządkowych, ale pozostaje w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym.

Policyjny związek krytykuje też propozycję, by podstawą wyliczenia nowych emerytur były zarobki z wybranych trzech lat – chce, by była to ostatnia pensja, jak obecnie. Związek godzi się na 25- letni staż służby niezbędny do przejścia na emeryturę – jak proponuje rząd – ale nie na wiek 55 lat (chce 50 lat).

Związkowcy twierdzą, że miały być też rozmowy o dodatkach służbowych, ale takich rozmów nie ma. – Jesteśmy otwarci, będziemy dyskutować, kiedy otrzymamy opinię – mówi Woźniak.

Więcej…

http://www.rp.pl/artykul/653387,804252-Burza-wokol–mundurowek.html

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT