Przyszli emeryci mundurowi nie stracą na reformie systemu zaopatrzeniowego

Funkcjonariusze oraz żołnierze zawodowi przechodzący na emerytury po 2038 roku nie stracą na nowych zasadach kończenia aktywności zawodowej.

– Do połowy lutego zakończymy szacunki, ile może wynosić przyszła emerytura zawodowego żołnierza około 2040 roku. Jednak to nie jest proste, bowiem dzisiaj nie jest znanych wiele czynników mających wpływ na takie świadczenie – mówi płk Marian Babuśka, przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych WP.

Obecnie trwają konsultacje społeczne przygotowanego przez rząd projektu o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Jeśli ustawa w takim kształcie wejdzie w życie, to osoby wstępujące do służby emeryturę będą mieć liczoną na innych zasadach niż obecnie.

Dłuższa służba

Rząd proponuje, aby przyszła emerytura policyjna i żołnierzy zawodowych po 25 latach służby wynosiła 60 proc. podstawy jej wymiaru. Jednak osoby, które zdecydują się na dalszą służbę, zwiększą przyszłe świadczenie o 3 proc. za każdy rok. Tylko mundurowi służący na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych będą mieć podwyższone świadczenie o 0,5 proc. podstawy jej wymiaru za każdy pełny miesiąc.

Służba w NSR może wpłynąć na wysokość świadczenia

Dla porównania obecnie mundurowi przechodzący na tzw. cząstkową emeryturę po 15 latach służby otrzymują 40 proc. uposażenia z ostatniego miesiąca służby. Po reformie systemu emerytalnego podstawa wymiaru będzie ustalana ze średniego uposażenia liczonego z trzech lat kalendarzowych wybranych przez samego zainteresowanego. Jeśli nie wskaże takich okresów, wówczas zakład emerytalny ustali świadczenie z trzech lat poprzedzających rok zwolnienia ze służby.

Wątpliwości budzą zasady ustalania wysokości emerytury. Nie może ona bowiem przekroczyć 75 proc. podstawy wymiaru, lecz w tej kwocie nie są uwzględniane dodatki oraz zasiłki.

Nowe zaświadczenie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wskazuje, że funkcjonariusz nie straci po zmianach. Nadal bowiem Zakład Emerytalno-Rentowy, ustalając wysokość świadczenia do podstawy wymiaru, nie będzie doliczać np. dodatku pielęgnacyjnego. Natomiast Ministerstwo Obrony Narodowej odpowiadając na pytanie DGP wyjaśnia, że do uposażenia zasadniczego zaliczane będą dodatki stałe, takie jak m.in. dodatek specjalny oraz służbowy.

O wiele ważniejszą sprawą jest jednak możliwość podwyższenia emerytury. Jeśli zainteresowanemu będzie brakować stażu, aby otrzymać emeryturę w maksymalnej wysokości, zakład emerytalny będzie mógł ją podwyższyć, doliczając 3 proc. za każdy pełny rok służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.

źródło : Gazeta Prawna

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT