Skarga na Ministra Bartłomieja Sienkiewicza

W dniu dzisiejszym ZW NSZZ Policjantów w Opolu skierował do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska skargę administracyjną na Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza 

 

Opole, dn. 3 października 2013 roku

Pan Prezes

Rady Ministrów

Rzeczypospolitej Polskiej

Donald Tusk

 

SKARGA

Zgodnie z art. 229 pkt 8 kpa w zw. z art. 227 kpa zwracam się z wnioskiem do Pana Prezesa o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do Pana Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza w związku z jego publiczną wypowiedzią z dnia 2 października 2013 roku, której udzielił podczas wywiadu w Gazecie Wyborczej.

 

UZASADNIENIE

W dniu 2 października br. podległy Panu  Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz w wywiadzie dla Gazety Wyborczej stwierdza, iż funkcjonariusze Policji sami pochodzą z patologicznych rodzin i nie potrafią odpowiednio zareagować na przemoc. Słowa te w sposób oczywisty naruszają interesy oraz dobro wszystkich Policjantów w Naszym Kraju  a wręcz zniesławił stojących na straży ładu i porządku publicznego Policjantów.

Jak powszechnie wiadomo, jedną z najistotniejszych wartości społecznych jest zaufanie. W szczególności ważne jest budowanie zaufania społeczeństwa do państwa, czyli zaufanie instytucjonalne. Policji jako instytucji państwowej, która jest najbliżej społeczeństwa zaufanie to jest wręcz niezbędne. Przez lata na wszystkich szczeblach Policji trwały i nadal trwają prace mające na celu budowę jak największego zaufania społeczeństwa do Policji jako instytucji, ale i też do każdego Policjanta z osobna. Niejednokrotnie poprzednicy Pana Ministra Sienkiewicza szczycili się, wzrostem zaufania społecznego dla podległych im służb. W chwili obecnej pod Pańskimi rządami już po raz drugi podległy Panu Minister (poprzednio MF J. Rostowski w dniu 24. 04. 2012 roku) obraża Policjantów. Mamy nadzieję, iż tym razem nie zbagatelizuje Pan tego zachowania i wyciągnie konsekwencje w stosunku do Pana B. Sienkiewicza.

 

 

 

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT