Spotkanie w BBN c.d.

Jeszcze raz o spotkaniu w BBN.

 

Projekt autorstwa resortu spraw wewnętrznych zakłada m.in. obniżenie wysokości zasiłku chorobowego funkcjonariuszy i żołnierzy ze 100 do 80 proc. pensji. Jak powiedział PAP szef BBN Stanisław Koziej, związkowcy przekazali informację o dylematach, jakie mają głównie w związku z planowanymi zmianami w wynagradzaniu za czas zwolnienia lekarskiego, także z zapłatą za godziny nadliczbowe.

Zdaniem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. Stanisława Kozieja pomysł zmniejszenia wynagrodzenia za czas zwolnienia lekarskiego ma wady i zalety. Plusem jest to, że dodatkowe pieniądze otrzymywaliby ci, którzy zastępują nieobecnego funkcjonariusza. Problemem jest natomiast precyzyjne określenie, kiedy zwolnienie lekarskie pozostaje w związku ze służbą (wtedy nieobecny funkcjonariusz ma otrzymywać 100 proc. wynagrodzenia), a kiedy nie (wówczas ma przysługiwać mu 80 proc.).Jasno określić należy też, wedle jakich zasad miałyby być wypłacane wynagrodzenia dla funkcjonariuszy, którzy zastępują kolegów będących na zwolnieniach lekarskich.

Obecnie funkcjonariusze przebywający na zwolnieniach otrzymują całość przysługującego im uposażenia. Jak informuje MSW, powołując się m.in. na dane z ZUS, średnio codziennie 6 tys. policjantów przebywa na zwolnieniu chorobowym. Związkowcy twierdzą, że te dane są zawyżone.

Założenia do projektu ustawy – obniżającej zasiłki chorobowe ze 100 do 80 proc. wysokości pensji funkcjonariuszy i żołnierzy – rząd przyjął w październiku 2012 r. To nieuzasadniony przywilej, który powodował często nadużywanie zwolnień – mówił wówczas premier Donald Tusk.

Projekt MSW zakłada, że żołnierze, policjanci, strażacy, funkcjonariusze służb specjalnych, BOR, Straży Granicznej, służby więziennej i celnej dostaną 80 proc. chorobowego, tak jak inni ubezpieczeni. Pełna stawka będzie przysługiwała wówczas, gdy choroba będzie skutkiem służby.

W myśl projektu środki finansowe pozyskane z ograniczenia uposażeń mają być w całości przeznaczane na fundusz nagród i zapomóg dla wykonujących zadania służbowe w zastępstwie nieobecnych w pracy. Jednocześnie obniżenie uposażenia z powodu zwolnienia lekarskiego nie będzie podstawą do zmniejszenia wysokości innych świadczeń związanych ze służbą oraz naliczenia świadczeń emerytalnych i rentowych.

Projekt zakłada, że lekarze orzecznicy ZUS będą zobowiązani do kontrolowania prawidłowości wystawiania zaświadczeń lekarskich funkcjonariuszom i żołnierzom. Przewiduje też możliwość kontrolowania prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego. Zdecydowano, że funkcjonariusze i żołnierze wykonujący w czasie zwolnienia pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie niezgodnie z jego celem – utracą prawo do uposażenia za cały okres, na jaki je wystawiono.

źródło: ZG NSZZ P

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT