Spotkanie w MSWiA rozpocznie się w dniu dzisiejszym o godz. 14.00.

W spotkaniu ze strony Federacji Związków Zawodowych s Służb Mundurowych uczestniczyć będą przewodniczący organizacji związkowych służb mundurowych podległych MSWiA z przewodniczącym Federacji kol. Rafałem Jankowskim na czele.

 

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali także przedstawiciele Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność, której członkowie protestują już w siedmiu województwach.

Dlaczego protestujemy?

Domagamy się prawa do godnego życia i przyszłości dla naszych rodzin i najbliższych. Uważamy, że za naszą ciężką, odpowiedzialną

i niebezpieczną służbę, należą się nam godziwe warunki jej pełnienia i wynagrodzenia. Nie zgadzamy się na dalsze, trwające od wielu lat, lekceważenie naszego zaangażowaniai poświęcenia służbie innym.

Jakie są nasze postulaty?

– Przyznanie dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń w roku bieżącym, do kwoty 650 zł w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza;-

– Podjęcie prac legislacyjnych mających na celu przywrócenie systemu emerytalnego funkcjonariuszy, który obowiązywał do 31 grudnia 2012 r.;

– Odmrożenie waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. (Dz. U. Z 2016 r. poz. 966, 1948);

– Wprowadzenie pełnej odpłatności za czas służby przekraczający normy określone dla poszczególnych formacji mundurowych – nadgodziny i służby w dni ustawowo wolne od pracy;

– Zrównanie statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (Dz. U. Z 2016 r. poz. 708, 2270, z 017 r. poz. 38, 715, 1321, 1386);

– Przywrócenie pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej w służbie nieprzekraczający 30 dni w roku.

RAZEM TRZYMAMY LINIĘ!!!

 

źródło: ZG NSZZ P

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Benedykt Nowak
przewodniczący
tel. 77 4223303

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT