Stanowisko Federacji ZZ Służb Mundurowych z 18.04.2012 r.

Przedstawiamy stanowisko, jakie zostało podjęte na posiedzeniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2012′

F-15/2012

 

 


STANOWISKO
Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 18 kwietnia 2012 roku.

W dniu 18 kwietnia 2012 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Federacji ZZ SM. Członkowie Federacji dokonali bieżącej analizy i oceny obecnej sytuacji w służbach ze szczególnym uwzględnieniem planowanych podwyżek uposażeń oraz nowelizacji ustawy emerytalnej dla funkcjonariuszy służb mundurowych.

Zdaniem Federacji w chwili obecnej nie ma przesłanek do zawieszenia prowadzonej akcji protestacyjnej.
W przypadku dalszego forsowania i prób wprowadzenia przez przedstawicieli Rządu do projektu nowelizacji ustawy emerytalnej jakichkolwiek niekorzystnych rozwiązań, Federacja będzie zmuszona do podjęcia bardziej radykalnych działań.
Sytuacja taka może mieć miejsce w razie uwzględnienia w projekcie szkodliwych i nieprzemyślanych propozycji składanych przez Ministra Finansów J.W. Rostowskiego, dotyczących włączenia funkcjonariuszy do systemu powszechnego lub zaostrzenia warunków w zakresie stażu i wieku w ramach systemu zaopatrzeniowego.
Propozycje te stoją w jaskrawej sprzeczności ze wspólnymi ustaleniami zespołu rządowo-związkowego z sierpnia 2011 roku i naruszają zdaniem Federacji elementarne zasady dialogu społecznego obowiązujące w demokratycznym Państwie, a tym bardziej nie znajdują odzwierciedlenia w expose pana Premiera.
Wychodząc naprzeciw wnioskom napływającym z poszczególnych województw, Federacja nie wyklucza podjęcia radykalnych działań protestacyjnych w czasie trwania rozgrywek turnieju EURO 2012′

Wiceprzewodniczący ZG NSZZP
Tomasz Krzemieński
Przewodniczący ZK ZZS „Florian”
Krzysztof Oleksak
Przewodniczący KKW NSZZ FSG
Mariusz Tyl
Przewodniczący ZG NSZZ PP
Krzysztof Hetman
Przewodniczący ZG NSZZ FiPW
Wiesław Żurawski

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT