Szefowie central związkowych u Prezydenta!

Departament Dialogu i Partnerstwa SpołecznegoW czwartek, 30 października 2013 r. przewodniczący central Związkowych: NSZZ „Solidarność, OPZZZ i Forum Związków Zawodowych, będą gośćmi Kancelarii Prezydenta. Rozmowy mają dotyczyć dialogu społecznego w Polsce.

 

Prezydent RP razem z przedstawicielami trzech reprezentatywnych centrali związkowych zaprosił także szefów reprezentatywnych organizacji pracodawców.

„Inicjatywę Prezydenta uznajemy za następstwo deklaracji złożonej podczas zorganizowanej w Warszawie w dniu 10 października 2013 r. konferencji pt. „Dialog społeczny w Polsce – konieczne nowe otwarcie”, przez ministra w Kancelarii Prezydenta Pana Jana Lityńskiego” – stwierdził Tadeusz Chwałka.

Minister Lityński wyraził wówczas przekonanie, że Prezydent może być pośrednikiem między partnerami zasiadającymi w Trójstronnej Komisji w kwestii rozmów o nowej formule dialogu oraz zasadach funkcjonowania jego instytucji w naszym kraju.

Po konferencji, trzy centrale związkowe przygotowały wstępny projekt zmian w organizacji i kompetencjach Trójstronnej Komisji, który – po ostatecznym opracowaniu – zamierzają przedłożyć do dyskusji organizacjom pracodawców.

Jednocześnie, Forum Związków Zawodowych deklarowało gotowość do rozmów na temat „nowego otwarcia„ w dialogu zarówno z pracodawcami, jaki i z rządem oraz Prezydentem.

Związki zawodowe podkreślały to również podczas pikiety i konferencji prasowej zorganizowanych 24 października w Warszawie pod CPS „Dialog” i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

„Każda propozycja rozmów, złożona w duchu dialogu i mogąca zbliżyć nas do porozumienia co do jego naprawy, jest cenna i przyjmujemy ją z zadowoleniem. Dlatego w najbliższą środę będę obecny w Kancelarii Prezydenta” – powiedział Przewodniczący FZZ Tadeusz Chwałka.

źródło: ZG, Forum ZZ

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT