TK: podsłuchy niekonstytucyjne!

Zasady dostępu służb specjalnych do billingów obywateli oraz stosowania przez nie podsłuchów są częściowo niekonstytucyjne – orzekł 30 lipca br. niejednogłośnie Trybunał Konstytucyjny.

 

Unieważnienie zakwestionowanych przepisów zostało odroczone na 18 miesięcy. Minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz zapowiedział, że przepisy zostaną doprecyzowane. Trybunał zakwestionował nieprecyzyjność zapisów dotyczących podsłuchów oraz brak niezależnego organu kontrolującego zasadność sięgania po billingi. Za częściowo niekonstytucyjne uznał przepisy o dostępie służb specjalnych do billingów obywateli. Zarazem Trybunał przyznał, że państwo musi mieć możliwość przeciwdziałania zagrożeniom i wykrywania przestępstw – ale nie w taki sposób, by dochodziło do naruszenia prawa przez służby państwowe.

Wyrok zapadł niejednomyślnie. Zdania odrębne złożyło trzech sędziów z czternastoosobowego składu TK: Andrzej Rzepliński, Wojciech Hermeliński i Marek Zubik.

Minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, który koordynuje służby specjalne, zapewnił, że w ciągu 18 miesięcy zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny przepisy dotyczące kontroli operacyjnej zostaną doprecyzowane.

TK w pełnym składzie badał skargi RPO Ireny Lipowicz z 2011 r. dotyczące zasad kontroli operacyjnej służb oraz sięgania przez nie po billingi obywateli. Rozpatrywał też wnioski prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, który w 2012 r. zaskarżył nieprecyzyjność zapisów o kontroli operacyjnej oraz dopuszczalność podsłuchiwania osób, których tajemnice zawodowe są prawnie chronione (m.in. adwokatów, lekarzy, dziennikarzy).

2 kwietnia TK odroczył badanie sprawy. TK ujawnił wtedy, że prezes warszawskiego sądu okręgowego – jako jedynego w kraju – odmówiła odpowiedzi na pisemne pytania TK. Trybunał zobowiązał SO, by do 5 maja odpowiedział na pytania. W tym terminie sąd odpisał Trybunałowi.

Dziś ustawy uprawniają dziesięć służb do uzyskiwania od operatorów danych telekomunikacyjnych, czyli informacji do kogo należy numer telefonu komórkowego, wykazów połączeń, danych o lokalizacji telefonu oraz numeru IP komputera.

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT