Wojewódzka Konferencja Sprawozdawcza Delegatów w Opolu już za nami!

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Opolu informuje, że w dniu 24 stycznia 2019 roku przeprowadzona została Wojewódzka Konferencja Sprawozdawcza Delegatów NSZZ Policjantów w Opolu.

 

Obrady rozpoczęto w pierwszym terminie tj. o godz. 9:30 gdzie Wojewódzka Komisja Rewizyjne stwierdziła prawomocność Konferencji wydając 52 mandaty, co stanowiło 89,6 % ogółu delegatów. WKSD otworzył Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Benedykt Nowak, po przywitaniu wszystkich delegatów i uczestników minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych działaczy i członków naszego związku.

Następnie przystąpiono do wyboru Prezydium WKSD gdzie: Przewodniczącym został kol. Benedykt Nowak, Wiceprzewodniczącym kol. Mirosław Łyżniak i Sekretarzem kol. Jacek Łuszczek. Przewodniczący przedstawił porządek obrad oraz regulamin WKSD, które następnie zostały zatwierdzone przez delegatów.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków – ukonstytuowała się ona następująco: Przewodniczącym Komisji został kol. Sebastian Maj, Członkami Komisji: kol. Ewa Fikiel i Grzegorz Kubicki.


Kolejnymi punktami przyjętego porządku obrad było przedstawienie sprawozdań: z działalności Zarządu Wojewódzkiego, i sprawozdania finansowego NSZZ Policjantów woj. opolskiego, w okresie VII Kadencji za lata 2016 – 2018. Sprawozdanie z działalności przedstawił Przewodniczący ZW kol. Benedykt Nowak, a sprawozdanie finansowe Przewodniczący WKR kol. Jacek Kwaśniewski. Sprawozdania zostały po odczytaniu dołączone do protokół WKSD. Następnie Przewodniczący Konferencji zarządził dyskusję nad sprawozdaniami, do której zgłosili się: Przewodniczący ZT EiR KWP kol. Jozef Rogowski, Wiceprzewodniczący ZW: kol. Jacek Łuszczek i kol. Mirosław Łyżniak. Realizując przyjęty porządek obrad Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków odczytał protokół Komisji i przedstawił uchwałę programową. WKSD NSZZ Policjantów w Opolu przyjęła jednogłośnie uchwałę programową Nr 1/2019, którą wraz z protokołem Komisji Uchwał i wniosków dołączono do protokołu Konferencji.

W wolnych wnioskach głos zabrali: Przewodniczący ZT w Krapkowicach kol. Jarosław Waligóra, Przewodniczący ZT w Brzegu kol. Mariusz Bauk, oraz Przewodniczący ZW

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kol. Benedykt Nowak zakończył Wojewódzką Konferencję Sprawozdawczą Delegatów NSZZ P woj. opolskiego.

Kolejna Konferencja Delegatów, tym razem Sprawozdawczo-Wyborcza odbędzie się za 2 lata i wyłoni nowe władze naszej wojewódzkiej organizacji.

Sekretarz ZW

Jacek Łuszczek

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Benedykt Nowak
przewodniczący
tel. 77 4223303

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT