Wspólna konferencja prasowa MSW i MON

Odbyła się wspólna konferencja prasowa Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Obrony Narodowej. Tematem konferencji było sprecyzowanie zadań, jakie w armii i służbach mundurowych będą realizowane w wyniku tzw. II expose premiera.

 


Min. Siemoniak poinformował między innymi o tym, iż najbliższych tygodniach rząd przyjmie zmianę struktury dowodzenia w armii. „…W nowej strukturze mniej będzie generałów, których liczba zmaleje ze 144 do 116…” Minister Obrony Narodowej stwierdził też, „…iż coraz więcej czynników zbliża zadania służb mundurowych i wojska…” Nawiązał też do planowanych rozwiązań w sferze ograniczenia chorobowego dla żołnierzy i funkcjonariuszy do 80 % i podkreślił, „…że wszelkie choroby i schorzenia związane ze służbą, na przykład nabyte na poligonie będą nadal płatne w wymiarze 100%, natomiast ograniczenie do 80% obejmie tylko choroby nie związane ze służbą…”

Min. Cichocki – przybliżył zadania związane ze standaryzacją komend Policji. Minister zapowiedział, że w najbliższym czasie będzie powołany zespół w MSW, który zorganizuje przetarg na opracowanie założeń techniczno – ekonomicznych standaryzacji – „..chodzi bowiem o precyzyjne określenie wytycznych projektu architektonicznego, który będzie można zastosować w istniejących obiektach oraz w nowo budowanych. Ma być bez fajerwerków ale na odpowiednio przyzwoitym poziomie, żeby policjanci mogli bez problemów wykonywać swoją pracę. Myślę, że wkrótce przedstawimy listę obiektów, które będą modernizowane…”

Odpowiadając na pytanie dziennikarza stwierdził, iż „podwyżki dla służb specjalnych nie są przewidziane w przyszłym roku – mnożniki obowiązujące w tych służbach są wyższe niż w służbach ratujących życie …” Budżet jest na przyszły rok mocno ograniczony. Mam nadzieję, że budżet służb specjalnych w przyszłym roku wystarczy na skuteczne wykonywanie zadań. CBA ma zyskać w perspektywie najbliższych dwóch lat siedzibę, bo obecna nie nadaje się do celu, który pełni…”

Cichocki wymienił trzy priorytety realizowane przez MSW: nowa polityka migracyjna, nowe rozwiązania w zakresie poszukiwań osób zaginionych i reforma zwolnień lekarskich służb mundurowych. Poinformował, że zakończono prace nad nową polityką migracyjną Polski. – To jest jeden z najważniejszych dokumentów, który był opracowany w MSW. Polska musi mieć nowoczesną, dobrze skoordynowaną politykę migracyjną – powiedział Cichocki.
Minister mówił także o poszukiwaniu osób zaginionych. Przypomniał, że rozpoczęto budowę Child Alert – systemu natychmiastowego upublicznienia informacji o zaginięciu dziecka. – Tutaj policja jest tą pierwszą służbą państwową, która może przyjść z pomocą – powiedział Cichocki.

Szef MSW mówił także o reformie zwolnień lekarskich służb mundurowych. Projekt autorstwa MSW zakłada, że żołnierze, policjanci, strażacy, funkcjonariusze służb specjalnych, BOR, Straży Granicznej i służby więziennej dostaną 80 proc. zasiłku chorobowego, tak jak inni ubezpieczeni. Do tej pory ich „chorobowe” wynosiło 100 proc. wynagrodzenia. Projekt zakłada utrzymanie pełnej stawki, jeśli choroba będzie wynikała z pełnienia służby.

Około 1 mld zł w latach 2013-2015 zostanie przeznaczony na modernizację powiatowych, miejskich, i rejonowych komend policji oraz komisariatów. Powstanie też jednolity standard obsługi i infrastruktury w tych obiektach – zapowiedział szef MSW.
Podczas konferencji Cichocki przypomniał, że na modernizację 170 obiektów należących do policji w latach 2007-2009 wydane zostało 1,3 mld zł. Zaznaczył jednak, że wówczas proces ten nie podlegał standaryzacji i część obiektów została przeinwestowana.
Minister zapowiedział, że w latach 2013-2015 zmodernizowanych będzie ok. 200-300 kolejnych obiektów. Na ten cel wydany ma zostać 1 mld zł. Z budżetu państwa będzie pochodzić ok. 75 proc. tej kwoty, pozostała część ma być pozyskana z innych źródeł, m.in. funduszy ochrony środowiska i funduszu termoizolacyjnego.

Powstać ma też tzw. fundusz utrzymaniowy, przeznaczony m.in. na wymianę mebli czy odmalowanie ścian w tych obiektach, które nie były modernizowane w latach ubiegłych i które nie będą objęte nowym programem. W 2013 r. w funduszu, któremu Cichocki nadał nazwę „Dobry Gospodarz”, ma znaleźć się 50 mln zł. Dysponentami tych pieniędzy mają być komendanci powiatowi, miejscy i rejonowi.

– Chcemy przyjąć bardzo prosty przelicznik etatowy, tzn. na jeden etat przyznać stosowną kwotę. Myślimy o kwocie między 700 a 1000 zł na etat – powiedział Cichocki.
Powstanie baza danych osób zaginionych
W przyszłym roku ma zostać uruchomione centrum poszukiwań – zapowiedział Cichocki. Jak podkreślił, to idea zgłaszana przez organizacje pozarządowe, w tym przez Fundację Itaka.
Cichocki zapowiedział również modernizację systemu ratownictwa. Ma być przygotowana nowa ustawa o ochronie ludności. Szef MSW podkreślił, że zreformowana zostanie straż graniczna. Dodał, że ma też powstać nowa ustawa o cudzoziemcach, która – jak mówił – jeszcze w tym roku powinna trafić pod obrady Rady Ministrów.

Na podstawie przekazu TVP INFO (jp)

źródło – ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT