Wystąpienie RPO do Komendanta Głównego Policji

 

Rzecznik Praw ObywatelskichWystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Komendanta Głównego Policji ws. czasu służby funkcjonariuszy Policji z inicjatywy Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Zarząd Główny Niezależnego Związku Policjantów. W opinii Związku nierówność praw funkcjonariuszy spowodowana jest brakiem przepisu nakazującego konieczność obniżenia wymiaru czasu służby za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela. Wprowadzenie różnic w liczbie dni wolnych od pracy, przysługujących funkcjonariuszom tylko na podstawie ustalonego grafiku służby nie znajduje, zdaniem Związku, racjonalnego uzasadnienia. Zróżnicowanie sytuacji prawnej funkcjonariuszy następuje w sposób przypadkowy, w zależności od tego, w jakie dni tygodnia przypadają ustawowo określone święta. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.

Szczegóły dot. wystąpienia:

http://www.nszzp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4970:wystpienie-rpo-do-komendanta-gownego-policji&catid=14:aktualnoci-prawne&Itemid=16

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT