Zaległy urlop można będzie wziąć do końca września

Już w 2012 r. będą zamiast jednego trzy kwartały na wzięcie niewykorzystanego wypoczynku. Dotyczy to także urlopu tegorocznego oraz nieprzedawnionego z poprzednich lat.

Tak jednoznacznie wskazują Państwowa Inspekcja Pracy i resort pracy w stanowiskach nadesłanych do „Rz”. W ten sposób wykluczają teorie, które powstały w związku z nowelizacją art. 168 kodeksu pracy dotyczącego wykorzystania zaległego urlopu. Zacznie on obowiązywać 1 stycznia 2012 r.

Co do zasady wynikającej z art. 161 k.p. pracownik powinien wypoczywać w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał prawo do urlopu. Do 31 grudnia jest on ciągle bieżący. Jeśli ktoś nie wyjedzie na wakacje, urlop staje się zaległy dopiero 1 stycznia kolejnego roku. Trzeba go wykorzystać w późniejszym terminie (art. 168 k.p.).

Ustawa z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (DzU nr 232, poz. 1378), tzw. deregulacyjna, wydłużyła czas na skorzystanie z urlopowej zaległości z końca marca do końca września. To wieloletni postulat pracodawców i pracowników, aby zaległy wypoczynek nie przypadał w najgorszym pogodowo okresie, czyli w pierwszych trzech miesiącach roku.

W ostatnich dniach urzędy rozwiały niejasności wynikające z braku przepisów przejściowych w ustawie deregulacyjnej. Z czego one wynikały? Jedni prawnicy zastanawiali się, czy wydłużony okres wybrania wakacji dotyczy także urlopu nabytego w 2011 r., który, niewykorzystany do końca grudnia, staje się zaległy 1 stycznia 2012 r. Inni twierdzili, że nowy przepis będzie miał zastosowanie do zaległych wakacji z 2012 r., które będzie można wybrać do końca września 2013 r. Argumentowali, że gdyby nowelizacja obejmowała już urlop z 2011 r., to naruszałaby zasadę, że prawo nie działa wstecz. Do tegorocznego urlopu należy stosować art. 168 k.p. w brzmieniu obowiązującym w dacie nabywania urlopu. Przyjęcie takiego stanowiska oznaczałoby, że dni urlopowe z 2011 r., które nie zostaną wykorzystane do końca grudnia tego roku, należałoby wybrać w 2012 r., ale tylko do końca marca, a nie do końca września. Według nich dopiero te z 2012 r. można byłoby przewlec do końca trzeciego kwartału.

PIP i resort ucięły te spekulacje. Przyznały, że skoro nie ma przepisów przejściowych, to art. 168 k.p., ustalający najpóźniejsze wybranie wolnego do końca września, działa bez żadnych ograniczeń od 1 stycznia 2012 r. Nie ma podstaw, aby przedłużać żywot starego art. 168 k.p. do urlopu z 2011 r. Nowa regulacja obowiązuje od początku przyszłego roku i bez względu na to, czy chodzi o wakacje z 2011 r. czy o te nieprzedawnione sprzed kilku lat, będzie je można już w 2012 r. wykorzystać w ciągu dziewięciu miesięcy.

źródło:rp

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT