Stanowisko rządu o obniżeniu emerytur byłym funkcjonariuszom służby bezpieczeństwa!

20 lutego br. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opracowało projekt stanowiska Rządu w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 2052). Po analizie propozycji zawartych w projekcie proponuje się, aby Rada Ministrów negatywnie go zaopiniowała.

 

(więcej…)