Opinia ZG NSZZP do proj.ustawy o komisjach lekarskich!

Pismo Zarządu Głównego NSZZ Policjantów do Ministra Spraw Wewnętrznych dotyczące opinii do projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 

Treść pisma ZG NSZZ Policjantów z dnia 28 lutego 2014 r.

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT