Stanowisko ZW NSZZ Policjantów w Opolu!

W dniu 27 czerwca 2013 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Opolu. Poza wieloma innymi, ważnymi dla naszego środowiska sprawami, Zarząd przyjął stanowisko w sprawie wypowiedzi Pani Katarzyny Szawdylas w programie „Uwaga” w dniu 25 czerwca br. Poniżej treść stanowiska:

 

S T A N O W I S K O

Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w sprawie wypowiedzi nadkom. Katarzyny Szawdylas dot. nagrania z gabinetu Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, upublicznionego w mediach

 

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Opolu, po dokonaniu dokładnej analizy wypowiedzi nadkom. Katarzyny Szawdylas przedstawionej w programie ogólnopolskiej telewizji TVN w cyklu „Uwaga” w dniu 25 czerwca 2013 roku o godz. 19.50, stwierdza jednoznacznie, że przedmiotowa wypowiedź skutkuje kolejnym naruszeniem godności, czci i dobrego wizerunku Policji, jako organu państwowego, któremu te przymioty są niezbędne do prawidłowego realizowania swoich zadań.

Zarząd Wojewódzki wnosi o włączenie ww. nagrania, jako dowodu w toczącym się w Prokuraturze Okręgowej w Legnicy postępowaniu sprawdzającym (Sygn. Akt V Ds. 26/2013) w zakresie podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 212 § 1 k.k. przez byłego Komendanta, oraz Naczelnik Wydziału Komunikacji.

Zarząd stwierdza z całą stanowczością, że wygłaszane w wywiadzie stwierdzenia, iż zachowania i rozmowy ujawnione w nagraniach są normą w Polskiej Policji, jest kłamliwe i niezgodne z rzeczywistością.

Również ośwadczamy, że nieprawdziwym jest twierdzenie, iż w „organizacji zdominowanej przez mężczyzn” stosuje się nieetyczną i „rynsztokową” retorykę, której Pani Naczelnik musiała się poddać.

Uważamy, że Pani Katarzyna Szawdylas próbuje przedstawić siebie w roli ofiary tego „seks-skandalu” i przyjmując jednocześnie taką właśnie linię obrony. Chce przy tym wywołać niezasłużone współczucie wśród obserwatorów wszystkich tych zdarzeń.

Ubolewamy tylko, że swoim nieuzasadnionym zachowaniem po raz kolejny naraża nas policjantów, na utratę zaufania społecznego i poniża w oczach opinii publicznej.

Zarząd Wojewódzki postanowił przekazać przedmiotowe oświadczenie mediom.

Do wiadomości:

Pełnomocnik MSW d/s Równego traktowania w służbach mundurowych

Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji d/s współpracy ze związkami zaw.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów

Za Zarząd:

Wiceprzewodniczący:        Wiceprzewodniczący:            Przewodniczący:

Mirosław Łyżniak                 Jacek Łuszczek                    Benedykt Nowak

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT